Opis Projektu

Status: Zakończony

Raport jest podsumowaniem projektu stworzenia usługi mającej na celu poprawę jakości kształcenia uczniów szkół
ponadpodstawowych w obszarze kreatywności, estetyki i współpracy.
Jak wynika z badań nad edukacją w Polsce, szkolnictwo nie wzmacnia kompetencji w zakresie kreatywnego myślenia. Jak wynika z raportu „Szkoła dla innowatora”, zleconego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2017 roku „Polska szkoła nie
kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji »wychodzenia poza schematy«, uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować”.

W niniejszy raporcie przedstawiamy proces powstawania projekt „ArtUps!”, w oparciu o metodologii Design Thinking. Raport obejmuje również wnioski z przeprowadzonych z interpretatorami wywiadami oraz komentarze uczniów, którym został zaprezentowany. Skupiliśmy się na użytkowniku i jego problemach i niedogodnościach jakie napotyka w szkole. Nasz zespół składa się z osób o różnym doświadczeniu i różnych profesjach dzięki czemu w procesie mogliśmy spojrzeć na wyzwanie projektowe z różnych perspektyw i wnieść nowe wartości z własnego gruntu.

Proces powstawania usługi był burzliwy i spotkaliśmy się z wieloma problemami jakie dotykają polską edukacje, a z których nie
zdawaliśmy sobie sprawy. Od problemów stricte finansowych po różnorodną grupę odbiorców. Przeszliśmy drogę od projektu aplikacji, innowacyjnej platformy a ostatecznie stworzyliśmy usługę warsztatów wspartą innowacyjnym skryptem edukacyjnym. Odeszliśmy od nowych technologii wybierając ścieżkę bliższą człowiekowi. Pozwalającą mu na kontakt z drugim człowiekiem, budowanie relacji w realnym świecie, na który coraz częściej młodzi ludzie nie mają czasu.

„Jeżeli jest coś, czego można zawsze pragnąć i niekiedy osiągnąć, to jest tym ludzka czułość.”

~Albert Camus

 

Projekt powstał jako praca dyplomowa na kierunku „Zarządzanie innowacją” SWPS w Poznaniu, 2018-2019.

Zespół

Członkowie projektu:

  • Ewa Chudecka – III LO w Gdyni
  • Adrianna Czyż – III LO w Gdyni
  • Zuzanna Jaszczyk – III LO w Gdyni
  • Monika Nowakowska-Twaróg – III LO w Gdyni
  • Anna Rzepa – III LO w Gdyni

Galeria

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact