Opis Projektu

Status: Zakończony

3nav – pierwszy projekt, który powstał we współpracy 3LO z Jit. Stworzona aplikacja służy do nawigowania po gmachu szkoły. Wykorzystuje ona tzw. beacony bluetooth do określenia części szkoły, w której się znajdujemy, i pozwala na szybkie dotarcie do konkretnej sali. Pomysł ten zrodził się jako odpowiedź na problem rodziców, którzy przyjeżdżając do szkoły, często dużo czasu tracili na szukanie sali, gdzie odbywały się zebrania.

Podczas trwania tego projektu uczniowie uczyli się analizy biznesowej oraz planowania pracy w projekcie. Odbyły się także szkolenia i prace projektowe z programowania aplikacji mobilnych, w wyniku których powstała sama aplikacja. Jest ona ogólnodostępna dla systemów android oraz iOS.

Osoby Wspierające i Sponsorzy

Osoby wspierające:

  • Joanna Budźko – Koordynacja
  • Witold Bolt – Koordynacja

Sponsorzy:

  • JIT team

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact