Geneza Projektu

 • Od siedmiu lat w III LO w Gdyni oraz Gimnazjum nr 1 w Lęborku, realizowany był projekt ART + Studio, podczas którego uczniowie wraz z nauczycielami projektowali i wykonywali szkolne wnętrza (w Gimnazjum nr 1 motywem przewodnim był rower) 
 • W Gdyńskiej Trójce  motywem inspirujacym były – sztuka i muzea w Polsce oraz na świecie, a sam projekt nazwano ” Kierunek Zwiedzania” 
 • Zauważyliśmy, że w wyniku prac projektowych uczniowie nabywają unikatowe kompetencje, uczą się pracy zespołowej oraz podstaw projektowania przestrzeni, a ulepszone miejsca zaskakiwały estetyką, oryginalnością, kształtując tym samym poczucie estetyki pośród społeczności szkolnej. 
 • Co ciekawe, nawet po latach nie ulegają one zniszczeniu;  inni uczniowie bardziej szanują wnętrza, które wykonali ich koledzy i koleżanki. To właśnie w tych miejscach z przyjemnością spędzają oni czas, a one same są tłem do wielu filmów, zdjęć i prezentacji o szkole. 

 

W pracy dyplomowej „Art Ups!” autorstwa E. Chudeckiej, Z. Jaszczuk, A. Nowakowskiej, A. Czyż  oraz A. Rzepy, analizującej między innymi potrzebę przebywania w kreatywnej przestrzeni w szkole, autorki przeprowadziły badania w placówkach edukacyjnych – w tym w III LO w Gdyni. Wynika z nich potrzeba przebywania we wspólnych , estetycznych i poszerzających horyzonty miejscach w szkołach. 

Sami uczniowie, wypowiadając się o ciekawych i inspirujących przestrzeniach wskazują na gdyńskie restauracje. 

Dlaczego nie mogą to być gdyńskie szkoły? 

Dlaczego muzea świata, a nie nasze gdyńskie ? 

Odpowiadając sobie na to pytanie, dzięki pomocy Pana Bartosza Przybyciela z Wydziału Edukacji Miasta Gdyni, do współpracy zaprosiliśmy Muzeum Miasta Gdyni oraz dzięki otwartości i przychylności Dyrekcji – Pani Karin Moder, wspólnie stworzyliśmy projekt dwumodułowy  składający się z etapu warsztatów kreatywnych oraz etapu realizacyjnego. 

 

Naszym celem, oprócz ciekawie zaprojektowanej oraz zmienionej przestrzeni jest stworzenie kompletu materiałów, na bazie których zainteresowane szkoły mogłyby wprowadzić metamorfozy na swoich korytarzach. 

Cele i rezultaty projektu

 1. Cele projektu: 
 • synergia pomiędzy ośrodkami kultury i edukacji w Miasta Gdynia
 • wspólne wypracowanie założeń, modelu oraz strategii projektu
 • przekrojowe zaangażowanie  społeczności szkolnej w tworzenie oraz realizację projektu
 • możliwość sprawcza młodzieży na tworzenie przestrzeni wokół siebie
 • realny wpływ na interesy szkoły
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • rozwijanie kreatywności uczestników projektu 
 • rozwijanie świadomości na temat otaczającej przestrzeni i środowiska
 • kształtowanie umiejętności sprawnej pracy w grupie
 • analiza pod kątem estetycznym przestrzeni miejskiej i otaczającej nas architektury
 • nauka planowania przestrzennego, próby wyjścia „poza schematy”
 • wskazanie, iż na wystrój wnętrz wpływają trendy kulturowe
 • poznanie dziedzictwa kulturowego zawierającego różnorodne formy użytkowe i rozwiązania przestrzeni wspólnej
 • dostarczenie uczniom wzorów nowoczesnej edukacji, dobrego wzornictwa
 • poznanie warsztatu pracy projektanta
 • zwrócenie uwagi na pracę rzemieślników
 • nakłanianie do szukania autorskich rozwiązań i pomysłów, a nie tylko inspirowanie się materiałem znalezionym w internecie
 • trenowanie wyobraźni
 • poznanie przykładów dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych i pomieszczeń użytkowych rozwój praktycznych umiejętności

 

2. Rezultaty projektu: 

 • praca wykonana przez rówieśników jest odbierana pozytywnie i podlega większej dbałości o jej zachowanie
 • wzmożenie zainteresowania uczestników projektu dziedzictwem, sztuką oraz kulturą regionu, kraju i świata
 • wydanie publikacji dotyczącej metodyki metamorfozy wnętrz szkolnych
 • dzielenie się dobrą praktyką
 •  zaangażowanie w projekt oraz współpraca na poziomie partnerskim pomiędzy uczniami, pracownikami Muzeum Miasta Gdyni, nauczycielami, kierownikiem administracyjnym szkoły, rodzicami
 • przygotowanie koncepcji metamorfozy holu szkolnego
 • układanie harmonogramu prac zespołów
 • poszukiwanie najciekawszych i dostępnych finansowo rozwiązań
 • przygotowanie kosztorysów remontu
 • wdrożenie i realizacja metamorfozy
 • współpraca z grafikiem, firmami reklamowymi
 • korzystanie z pomocy rzemieślników

Przebieg projektu

Projekt podzielony jest na dwa moduły: warsztatowy i realizacyjny

 

 1. Moduł warsztatowy

Warsztaty bazowe:

 1. Warsztaty przekrojowe z architektury  (wpływ i rola przestrzeni/architektury w życiu człowieka)
 2. Warsztaty z aranżacji i projektowanie wnętrz (aranżacja przestrzeni;  jak zaprezentować projekt/koncepcję tak aby ją sprzedać – kolaże, wizualizacje, prezentacje;  jak pogodzić wizję projektanta z wymaganiami i oczekiwaniami zleceniodawcy/osoby zainteresowanej; jak tworzyć projekt spójny z otoczeniem; jak wybierać i łączyć sztukę z wnętrzem; rola i dobór kolorów w przestrzeni)
 3. Warsztaty z wizualnej komunikacji w zespole 

 

2. Warsztaty uzupełniające

 1. Projektowanie mebli 
 2. Design w przestrzeni publicznej i lettering 
 3. Warsztaty z rozumienia i psychologii przestrzeni 
 4. Zrównoważony design – równowaga między designem a naturą 

 

W trakcie trwania projektu na bieżąco są prowadzone prace nad publikacją

Zespół

Muzeum Miasta Gdyni 

 • Dyrekcja Muzeum Miasta Gdyni –  współautor pomysłu – Karin Moder 
 • kierownik Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni – Tomasz Sosnowski  
 • koordynatorka projektu z ramienia MMG, specjalistka ds. edukacji – Patrycja Wójcik  
 • współkoordynatorka projektu z ramienia MMG, specjalistka ds. edukacji – Olga Lewandowska 

 

Gdyńska Trójka: 

 • Dyrektor – Małgorzata Szymańska – Pancewicz 
 • Koordynator oraz współautor pomysłu: Anna Rzepa 
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim – Małgorzata Olszowa 
 • Finanse i logistyka: Marta Mąkosa 
 • Publikacja i promocja:  Bożena Chmielińska 
 • Kierownik Administracyjny: Dorota Lubiewska 
 • Nauczyciel Visual Arts – Dorota Wnuczyńska 
 • Rodzic – arch. Izabela Gierada – Lipka
 • Rodzic – Jolanta Gałecka 
 • Katarzyna Fridrich ASP Gdańsk- Wayfinding
 • wsparcie Barbara Mindak – Cambridge

 

Zespół Uczniowski:  

 • Liderki -Paula Wołkowska i Lena Bryll
 • Maja Miska
 • Katarzyna Wojdyga
 • Kinga Kulpa
 • Ania Michalak 
 • Martyna Zawadzka 
 • Hanna Gronek
 • Weronika Bąk 
 • Alicja Urbańczyk 
 • Daria Styn
 • Julia IHM Jasinska
 • Ania Wojnowska
 • Ania Bernadt
 • Radosław Majer
 • Tulia Grossi
 • Maja Pawlik
 • Nadia Grey
Sponsorzy:
 • JIT Team – murale
 • 3LO w Gdyni
 • Rada Rodziców
 • 3LAB – nagroda z popularyzatora Nauki – zakup książek
 • Grupa Medialna 3LAB – nagroda z konkursu Explory
 • Ania Michalak  + ekipa wolontariacka – kiermasz ciastek ( Bozenka, dowiedz się proszę jaki nauczyciel to organizował)
 • Indywidualni rodzice
 • Erasmus + – Olga Wrońska

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact