W tym miejscu mieszkają projekty, które uczniowie wykonali samodzielnie w ramach: zabawy, przekraczania granic, nudów, potrzeby ratowania świata, eksperymentów własnych*.

Tutaj  pokazujecie co robicie w swoich czterech ścianach, a że są to prace niezwykłe, z przyjemnością zaprezentujemy je na naszej stronie.

*niepotrzebne skreślić

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact