II Edycja Projektu

Mając na uwadze zmiany klimatyczne stworzyliśmy wyjatkowe urządzenie. Ideą systemu jest bycie przystępnym i wytrzymałym narzędziem do pomiaru zmian klimatycznych w warunkach polarnych, które silnie nie sprzyjają takim badaniom. Potrzeba na urządzenie istnieje, ponieważ duże stacje badawcze są niezwykle kosztowne, ale niestety również awaryjne.

ExtremeBox dzięki niewielkiemu poborowi prądu przez mikrokontroler, stosunkowo prostej budowie oraz wytrzymałym materiałom, z których powstał stanowi idealne rozwiązanie tego problemu.

Prototyp urządzenia wykonanego w ramach pierwszej edycji projektu już 5 listopada zostanie przekazany Panu Dr Adamowi Nawrotowi, wieloletniemu polarnikowi do testów w bazie na Antarktydzie. Podróż pierwszego ExtremeBox’a będzie na bieżąco pokazywana na stronie.

II Edycja projektu ExtremeBox:

Druga edycja zakłada wdrożenie łączenia urządzeń w sieć, aby umożliwić badania większego obszaru, co zwiększy użyteczność systemu. 

Badania nad klimatem, szczególnie te dotyczące lodowców są dla nas jako uczniów Gdyńskiej Trójki bardzo ważne. Jeśli sytuacja klimatyczna na świecie nie poprawi się w ciągu 10 następnych lat, klimatolodzy ostrzegają, że część nadmorskich miejscowości w tym Gdynia, może zostać zalana już w 2100 roku. Wyniki badań, które będzie prowadził system ExtremeBox mogą pomóc poprawić tę sytuację. Bez informacji na temat topnienia lodowców nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, natomiast mając taką wiedzę możemy ją wykorzystać do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra planety i wszystkich ludzi.

Do stworzenia tego projektu nie wystarczyły jednak tylko chęci do działania. Chcielibyśmy serdecznie podziękować ludziom, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać i otrzymaliśmy rekomendację, czyli Panu prof. dr hab. Markowi Lewandowskiemu i Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Migale, szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Jakuba Zdroika, opiekuna inżynieryjnego projektu i Pana Dr Adama Nawrota, opiekuna merytorycznego.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś jeszcze na temat jak nasz projekt działa, na wszelkie pytania dotyczące kwestii klimatycznych i inżynieryjnych, zespół odpowiedzialny za ExtremeBox’a chętnie odpowie.

Możecie kierować je bezpośrednio do naszego lidera Roberta Miśkiewicza na adres maseron652@gmail.com.

Ekipa projektowa:

Robert Miśkiewicz – lider projektu odpowiedzialny za energooszczędność systemu i komunikację LoRaWAN

Ignacy Łubiński – konstrukcja obudowy ExtremeBox’a, montaż oraz dobór materiałów do wykonania urządzenia

Bartosz Kostarczyk – dobór czujników, oprogramowanie odbiornika i możliwe zastosowania systemu

Aleksandra Kaczmarek – koordynatorka medialna

Jakub Zdroik – opiekun inżynieryjny projektu

dr Adam Nawrot – opiekun merytoryczny

Anna Rzepa – opiekun naukowy projektu ze strony III LO w Gdyni

I Edycja Projektu

Extremebox to projekt, który  został zainicjowany przez dr. Adama Nawrota (z Insytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk we współpracy z fundacją forScience) jest on opiekunem merytorycznym.
Prace projektowe wspiera również Pan Jakub Zdroik z Uniwersytetu Gdańskiego jako opiekun inżynieryjny.
Etremebox to stacja badawcza małych rozmiarów, która będzie musiała wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe oraz samodzielnie zbierać dane przez 2 lata. Testy tej stacji będa odbywać się na Helu w celu sprawdzenia wytrzymałości urządzenia pod wpływem morskich fal i nieprzyjaznych temperatur. Głównym celem jest zebranie jak największej ilości informacji do dalszych badan tego  regionu.
Główne cele projektu to:

1.Budowa samodzielnej stacji badawczej, wykorzystywanej w warunkach ekstremalnych

2.Wykorzystanie technologii Lora Wan

3. Wybór i montaż czujników

4. Testowanie stacji

Zespół

Opieka naukowa i merytoryczna:

  • Dr Adam Nawrot – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk we Współpracy z Fundajcą forscience
  • Jakub Zdroik – Opiekun Inżynieryjny

Członkowie projektu:

  • Anna Rzepa – Koordynator projektu
  • Robert Miśkiewicz -Lider
  • Bartosz Kostarczyk
  • Ignacy Lubiński

Załączniki i Linki

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact