Opis Projektu

Status: Aktywny

Autor: Mateusz Król

Projekt interfejs mózg-mózg polega na usprawnieniu komunikacji między dwoma osobami. Polepszy to sytuację np. ludzi o zaburzeniach, które przeszkadzają im w normalnym porozumiewaniu się (np. autyzm). Projekt ten może znaleźć również zastosowanie przy rozszerzeniu zdalnej komunikacji. Zakłada on udział nadawcy i odbiorcy. Nadawca ma założoną opaskę z elektrodami EEG, a zebrane dane o falach mózgowych są wysyłane do elektrod na skórze odbiorcy, które aktywują wolne połączenia neuronalne i po odpowiednim treningu mogą być trafnie interpretowane jako zamiary i odczucia.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact