Opis Projektu

Status: Zakończony

Autor: Szymon Zajączkowski

Pytanie: W jaki sposób autonomiczny i elektroniczny system ewidencji i gospodarowania lekami może pomóc polarnikom?

 

Temat pracy: ”Inteligentna apteczka”
Autonomiczny i elektroniczny system ewidencjonowania i gospodarowania lekami na polskich stacjach polarnych.

Cel:
Pomoc medyczna w tak trudnych warunkach jakimi są warunki polarne posiada wysoki priorytet ważności. Wynikiem czego powstanie system: ułatwiający polarnikom gospodarkę lekami oraz obsługę polarnej apteczki.

W systemie również będzie zawarta karta charakterystyki leku: czyli informacje na temat: ilości dostępnych leków, daty ważności i zużycia, alergenów występujących w danych lekach oraz skutkach ubocznych.

Proces ten wynika ze stałego rozwoju nauk medycznych oraz możliwości gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza problemu:

 1. Przeprowadzono rozmowy, osoby biorące w nich udział to:
  • Jarosław Zajączkowski – od wielu lat pracuje na Svalbardzie, polarnik i kierownik XXXVIII wyprawy polarnej IGF PAN. Przeprowadzono kilka rozmów. Pan Jarosław był pierwszą osobą z którą skonsultowałem projekt. Pomysł inteligentnej apteczki uznał za bardzo przydatny i dość prosty do zrealizowania przez polarników. Według niego pozwoliłoby to zaoszczędzić pracy osobie odpowiedzialnej za ambulatorium oraz ułatwiłoby zamawianie nowych leków, jednak miał pewne zastrzeżenia. W jego opinii system, żeby działał musi być prosty w obsłudze, niezawodny i musiałby obejmować tylko leki na receptę, ponieważ przy lekach często używanych nie ma potrzeby ścisłej kontroli. Prawdopodobnie, jezeli ktoś miałby po każdym użyciu apteczki z byle powodu wprowadzać fakt skorzystania do bazy danych to szybko by tego zaniechał. W wyniku rozmowy zrodził się pomysł, że gdyby pilotażowy system apteczki był odpowiednio sprawny i niezawodny, można by rozszerzyć go na całą bazę i zmienić na ogólny system do ewidencji przedmiotów i paczek w bazie polarnej w Horsundzie.
  • Krzysztof Makowski – prezes Naviga Krzysztof Makowski sp. z o.o. firmy zajmującej się zaopatrzeniem polskich stacji polarnych, sam wieloletni polarnik. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne oraz spotkano się osobiście z Panem Krzysztofem w firmie Naviga. Uzyskano stosowną dokumentację. Pan Krzysztof uważa, że idea inteligentnej apteczki na stacji polarnej zasługuje na uwagę. W jego opinii takie rozwiązanie nie tylko ułatwiłoby pracę na stacji polarnej, ale też jego jako osoby organizującej i wysyłającej zaopatrzenie.
  • Jakub Zdroik – pracownik naukowo-techniczny UG, testował swojego drona w stacji polarnej Horsund. Pan Jakub po przybyciu do Horsundu miał duże problemy z odnalezieniem swojej paczki przez brak nowoczesnego systemu ewidencji na stacji polarnej. Z rozmów z nim zrodził się pomysł na system elektronicznej ewidencji na stacji polarnej. Co potwierdziłoby wcześniejsze założenie wdrożenia takiego systemu po pilotażowym projekcie apteczki. Pan Jakub zwrócił szczególną uwagę na to by system był łatwiejszy i szybszy w obsłudze niż obecnie używany, ponieważ tylko wtedy polarnicy będą mieć motywację by korzystać z niego zgodnie z ideą. Jako informatyk uważa, że system może być dosyć prosty do zaprogramowania z powodu stosunkowo małej ilość danych, które będzie musiał on przechowywać i przetwarzać.
  • Dagmara Bożek – Andryszczak – polarniczka z Antarktydy. Z Panią Dagmarą rozmawiałem o pomyśle ewidencjonowania elektronicznego na stacjach polarnych. Pani Dagmara wyrażała się tym pomyśle z wielkim entuzjazmem i uważała, że bardzo by się przydał taki system. Ona i reszta członków wyprawy próbowała stworzyć podobny system na jednym z zimowań. Idea upadła z powodu trudności w obsłudze całego systemu i czasu potrzebnego na wprowadzenie danych do systemu. Rozmowa ta przekonała mnie o potrzebie stworzenia pilotażowego systemu jak najłatwiejszego w obsłudze by mógł działać.
  • Dr Adam Nawrot – pracownik instytutu geofizyki PAN, uczestnik kilku wypraw polarnych. Według pana Adama idea inteligentnej apteczki ma szansę odnieść sukces oraz ułatwić korzystanie ze stacji polarnej. Z jego pomocą udało nam się też skontaktować z Nicholas Cox szefa brytyjskiej stacji polarnej w Nyalesundzie. Kontakt nawiązałem w związku z informacją znalezioną w Internecie, sugerujacą, że Brytyjczycy mogą mieć system ewidencji elektronicznej w swoich bazach.
 2.  Dokonano analizy prowadzenia punktu medycznego na stacji Hornsund
 3. Dokonano analizy informacji zamieszczonych w Internecie: Podobne rozwiązania istnieją na całym świecie, ale są głównie wykorzystywane w dużych szpitalach i centrach medycznych. Bardzo rzadko wykorzystuje się podobne systemy w małej skali i w dostępnych na dzisiaj materiałach nie spotkałem się z wykorzystywaniem podobnych rozwiązań na stacjach polarnych. By potwierdzić tą informację skontaktowałem się z Nicholas Cox szefem brytyjskiej stacji polarnej w Nyalesundzie i poprosiłem go o informacje dotyczące działania systemów ewidencji na brytyjskich stacjach polarnych. Według tych informacji system ten jest bardzo podobny do tego używanego na polskich stacjach czyli nie jest w pełni skomputeryzowany i polega głównie na corocznym remanencie.
 4. Przeanalizowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1904 z dnia 03.11.2003 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających
 5. Przeanalizowano propozycje lek. Iwo Sługockiego ( specjalisty neurologa, medycyny morskiej, organizacji ochrony zdrowia) przekazane firmie „Naviga” oraz IGF PAN dotyczących m.in. algorytmów postępowania medycznego oraz informacji o wskazaniu posiadania dokumentów poświadczających dane medyczne.
 6. Dokonano analizy kart charakterystyki leków.
 7. Przeanalizowano Flask Tutorial – mikro farameworku aplikacji www napisanej w języku Phyton.
 8. Przeanalizowano Flaskr – program do tworzenia aplikacji blogujacej
 9. Dokonano analizy dokumentacji zaopatrzenia w leki z firmy „ Naviga”
 10. Próbnie tworzono interakcję pomiędzy lekami w arkuszu EXEL

 

Podsumowując:

Obecnie na stacjach polarnych jedynym systemem ewidencji leków jest ręcznie tworzona lista i remanent na początku zimowania.

 1. Taki system nie pozwala na ciągłą kontrolę nad lekami dostępnymi w ambulatorium.
 2. W trakcie misji polarnej trudno jest szybko znaleźć informacje na temat terminu ważności poszczególnych leków czy ich zużycia. Problem przeterminowanych leków występuje każdego roku ponieważ trzeba je utylizować i zastąpić nowymi.
 3. Generuje to nie tylko dodatkowe koszty, ale może też stanowić pewne zagrożenie. Najczęściej przeterminowaniu ulegają leki, które są rzadko lub prawie w ogóle nie używane na stacji. Skomputeryzowany system ewidencji pomógłby w poradzeniu sobie z tym problemem, ponieważ umożliwiłby szybką identyfikację leków tego rodzaju. Wprowadzenie nowego systemu ewidencji mogłoby też ułatwić samo ewidencjonowanie leków i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego związanego z ręcznym tworzeniem list leków. Dzięki szybko dostępnym informacjom zawartym w systemie osoba wydająca i otrzymująca leki dostanie kompleksowa informację na temat specyfiku. Z wiedzy jaka posiadamy na dzień dzisiejszy jest to autorskie i innowacyjne rozwiązanie, nie wykorzystywane w stacjach polarnych.
 4. Hipotezy (założone wyniki):
  • Ułatwienie procedury ewidencji: Skomputeryzowany system ewidencji leków poprzez ułatwienie procedury ewidencjonowania przyspieszy i ułatwi pracę osoby odpowiedzialnej za ambulatoriom.
  • Ograniczenie kosztów: Ograniczenie kosztów zakupów nowych leków.
  • Ułatwienie gospodarki obrotu lekami: nie tylko polarnikom, ale też osobom współpracującym z nimi w kraju np. lekarzowi, z którym konsultuje się sanitariuszowi i kierownikowi stacji przed wydaniem leku na receptę.
  • Systematyczna kontrola zużycia leków na stacji polarnej oraz daty ich ważności.
  • Identyfikacji nie uzasadnionego użycia leków.
  • Szybki dostęp do karty charakterystyki leku
  • Wsparcie pracy ratownika medycznego lud osoby odpowiedzialnej za punkt medyczny na stacjach polarnych
  • Pomoc dla działu odpowiedzialnego za logistykę, przy składaniu nowych zamówień
  • Pilotażowe wprowadzenie elektronicznego systemu obrotu lekami, pozwoli nakreślić celowość wprowadzenia całkowitej ewidencji elektronicznej na stacjach polarnych

Propozycja rozwiązania problemu:

  • Baza Danych
  • Proces IT
  • Inteligentna apteczka

Zespół

Członkowie projektu:

 • Szymon Zajączkowski – III LO w Gdynii – Lider Projektu
 • Anna Rzepa – III LO w Gdynia – Koordynacja Projektu

Osoby Wspierające i Sponsorzy

Osoby wspierające:

 • dr Agaty Goździk – IGF PAN
 • Dagmara Bożek – IGF PAN
 • Adam Nawrot – IGF PAN
 • Krzysztof Makowski – Naviga
 • Jakub Zdroik – Uniwersytet Gdański
 • Jarosław Zajączkowski

Nagrody

 • Miło nam poinformować, że Szymon Zajączkowski otrzymał tytuł finalisty w międzynarodowym konkursie Eduartic i możliwość wzięcia udziału w wyprawie do polskiej stacji polarnej w Horsund – 2018r.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact