Opis projektu

Projekt Singo ma na celu rozwiązanie problemu braku danych z rejonów polarnych. Obecnie stosowane metody pomiaru bilansu
masy lodowców są nieefektywne i niebezpieczne. Naukowcy muszą ręcznie mierzyć wysokość pokrywy śnieżnej na lodowcach, co
jest drogie oraz ryzykowne.
W rezultacie modele prognozujące wzrost poziomu oceanów są bardzo niedokładne. Tymczasem dokładność tych modeli ma
kluczowe znaczenie dla przewidywania skutków zmian klimatu i podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych.
Singo rozwiązuje ten problem poprzez zbudowanie drona wyposażonego w radar i sonar do pomiaru wysokości pokrywy śnieżnej
na lodowcach. Pozwoli to znacząco zwiększyć ilość i dokładność danych z obszarów polarnych, co przełoży się na lepsze modele
prognozowania wzrostu poziomu oceanów.

 

Dlaczego nasze rozwiązanie jest najlepsze?

Nasz Zespół

Kiedy?

Projekt był realizowany od 2022 roku.

 

Linki

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact