Opis Projektu

Status: Zakończony

Celem mojej pracy było ukazanie zwyżkowej tendencji występowania krótkowzroczności u dzieci i młodzieży, biorąc pod szczególną uwagę akcelerację cywilizacji oraz rozwój technologii. Przez ostatnie tygodnie badałam zależność występowania tej wady wzroku u dzieci i młodzieży między czwartym a dwudziestym piątym rokiem życia.

  • Udało mi się przeprowadzić anonimowe ankiety wśród 660 osób. Badania wykazały, że wraz z wiekiem rośnie odsetek krótkowidzów. Analizowałam wraz z trójką okulistów ilość oraz wiek osób zgłaszających się z krótkowzrocznością do poradni.
  • Główną inicjatywą wynikającą z mojego projektu jest utworzenie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Wolontariuszy Walczących z Krótkowzrocznością, której członkowie będą kontynuować moją ideę zapobiegania krótkowzroczności u dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzanie darmowych warsztatów uświadamiających i profilaktycznym oraz badań przesiewowych w przedszkolach w swoim regionie.

Zespół

Opieka naukowa i merytoryczna:

  • Anna Rzepa – III LO w Gdynii – opiekun merytoryczny

Członkowie projektu:

  • Julia Kropidłowska – III LO w Gdyni – Autorka projektu

Nagrody

  • Finalistka Regionalna Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacyjności i Wynalazczości (2019)

Załączniki i Linki

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact