Opis Projektu

Status: Aktywny

Komitet organizacyjny (ZHP, ZHR, Muzeum Westerplatte i inni) organizuje wydarzenie historyczno-medialne pt. Harc po Bałtyku 2020

(część 1 – harc na Zawiszę), które odbędzie się, aby upamiętnić to, co dla Polski i Gdyni zrobił Tajny Hufiec Harcerzy, a przyczynił się on się do uratowania Gdyni i zatopienia pancernika Schleswig-Holstein.

THH, jako część polskiego wywiadu, przyczynił się do pozyskania tajnych materiałów portu i bazy wojennej niemieckiej marynarki w Gdyni (Gotenhafen), które zostały przekazane do aliantów, i pomogły zaplanować wielki nalot na bazę w Gdyni 18.12.1944. Precyzyjny nalot i bombardowanie zniszczyło wielką bazę i port wojenny (m.in. zatopiony został pancernik Schleswig-Holstein), bez spowodowania większych zniszczeń w mieście. Uzyskanie i przekazanie tajnych informacji to tzw. akcja B1 przeprowadzona w 1944 przez THH. Kryptonimem B2 z kolei była oznaczona akcja przeprowadzona w 1945 roku: zebrania informacji o umocnieniach i jednostkach niemieckich w Gdyni, i przekazanie ich, w formie precyzyjnych map, do nadciągającej Armii Czerwonej. Sowieci nie zdecydowali się na frontalne zniszczenie festung Gotenhafen, tylko na precyzyjny atak, który oszczędził miasto. Można śmiało powiedzieć, że akcje B1 i B2 przyczyniły się do uratowania ludności i infrastruktury Gdyni.

Harc po Bałtyku ma charakter harcowniczo-podwórkowo-zaczepny, tzn. z zadziorem i przytupem chcemy zatknąć kopię bandery przedwojennego harcerskiego Zawiszy Czarnego na wraku pancernika Schleswig Holstein, bo harcerze morscy z Tajnego Hufca Harcerzy z Gdyni przyczynili się do jego zatopienia w czasie nalotu 18.12.1944. Polscy harcerze zatopili symbol rozpoczęcia II wś.

Akcja ma dwa etapy. W pierwszym – 28.03.2020 – trwała kopia bandery zostanie umieszczona na wrakowisku pierwszego Zawiszy w Zatoce Puckiej przez zawodowych nurków sił specjalnych, w tym – potomka członka THH, i harcerzy – nurków, którzy dopłyną tam na pokładzie Zawiszy Czarnego w asyście honorowej okrętów i łodzi sił i służb mundurowych z Trójmiasta.

W drugim etapie planowane jest umieszczenie kopii bandery na wraku pancernika Sch-H na wodach estońskich, jak i wydobycie fragmentów pancernika, i umieszczenie ich wraz z kopiami bandery, jeżeli to będzie możliwe, w Muzeum II wś i na Westerplatte. Będziemy zabiegać również o to, aby bandera była wciągana na gmachu Urzędu Miasta Gdyni 18.12 i 28.03, bo to harcerze uratowali wszak miasto przed zniszczeniem.

Harcowanie się szykuje takie, że, mamy nadzieję, przypomni, że od tego właśnie słowa z czasów rycerskich pochodzi słowo harcerz. Harcownikiem był Zawisza Czarny w XV w.. Zapraszamy na harc po wodach i pod wodami Bałtyku z banderą Zawiszy Czarnego, historią THH, Gdyni i Polski!

Zespół

Opieka naukowa i merytoryczna:

 • ZHP – Hufiec Gdyński (główny organizator Harcu na Zawiszę) – phm. Anna Sadowska
 • ZHR – Okręg Pomorski – phm. Piotr Felkier
 • ZHP – Centrum Wychowania Morskiego
 • Muzeum Westerplatte (główny organizator Harcu na pancernik Sch-H) – dyrektor Mariusz Wójtowicz-Podhorski
 • prof. Jerzy Grzywacz, powstaniec warszawski, członek Rady Muzeum II wś
 • brygadier Leszek Tanaś
 • prof. Maciej Tanaś
 • Paweł Kudzia
 • Michał Przedlacki
 • Paweł Muszyński
 • Anna Rzepa, pracownia innowacji, 3LO Gdynia
 • kpt. żeglugi wielkiej Sambor Sadowski
 • Grzegorz Wydrowski, prezes Sprzymierzeni z Grom

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact