Opis Projektu

Publikacja “Zawody Przyszłości” została stworzona specjalnie na potrzebę warsztatów o tej samej nazwie dla międzynarodowych gości Szkoły Podstawowej nr. 1 w Lęborku.  Projekt organizowany był w ramach projektu Erasmus+ SHARKS – Sustainability of  Heroes and Restless Knights in School.

 

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, rozpoczynając naukę mamy do wyboru inne zawody niż po jej ukończeniu. Część zawodów które cieszą się popularnością w dzisiejszych czasach przestanie istnieć. Z drugiej strony powstanie wiele nowych, o których na razie nie mówi  się dużo. W naszej prezentacji opisaliśmy obszary i zawody, które naszym zdaniem będą pełniły ważną rolę w przyszłości, a specjaliści w tych zakresach będą pożądani.

 

The publication ” Professions of the Future” was created especially for the workshop with the same name for international guests of the Primary School No. 1 in Lębork.  The project was organized under the Erasmus+ project SHARKS – Sustainability of Heroes and Restless Knights in School.

 

The labor market is dynamically changing, when beginning school we have different professions to choose from than after graduation. Some of the professions that are popular today will cease to exist. On the other hand, many new ones will emerge, about which we didn’t hear a lot so far. In our presentation, we described the areas and professions that we believe will play an important role in the future, and specialists in these fields will be in demand. 

 

Galeria

Zespół

Członkowie projektu:

  • Lena Bryll
  • Wojtek Kuberka
  • Franek Kuberka

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact