Opis Projektu

Rakieta z kontrolą wektora ciągu – pakiet edukacyjny dla szkół średnich

 

Autorzy: Alan Soliński, Mateusz Pietrzak, Szymon Januszek

 

Streszczenie projektu

 

Projekt polegał na opracowaniu i zbudowaniu modelu rakiety zdolnego do korekcji swojego toru lotu. Oparty był o autorski design komputera lotu i jego oprogramowania. Komunikacja radiowa z modelem bazowała na module stacji naziemnej i programie komputerowym służącym do wizualizacji danych telemetrycznych. Dostrzegliśmy przestrzeń do implementacji stworzonego przez nas systemu jako pakietu edukacyjnego dla szkół średnich, w praktyczny i kompleksowy sposób wspierającego podstawę programową fizyki i informatyki. Pozwoli na to między innymi wysoki poziom bezpieczeństwa stworzonych przez nas rozwiązań oraz ich niski koszt.

Tworzymy rozwiązanie, które pozwoli połączyć praktykę z teorią w sposób skuteczny oraz doświadczalny, w celu zainteresowania młodych ludzi inżynierią kosmiczną. Odtworzenie naszego projektu stanowiłoby bardzo cenny, w systemie edukacji opartym na teorii, praktyczny wgląd w wiele aspektów elektroniki, inżynierii mechanicznej i przede wszystkim fizyki.

Aby móc jeszcze bardziej udoskonalać nasze rozwiązania, nawiązujemy współpracę z Polskim Towarzystwem Rakietowym. Pozwoli to nam na przeprowadzenie dużej ilości wnikliwych testów, przygotowujących nasz system do implementacji w rzeczywistości edukacyjnej.

Projekt został przez nas przeanalizowany pod kątem przygotowania scenariuszy lekcji z fizyki i spójności z podstawą programową w szkołach średnich. Po konsultacji z nauczycielami tego przedmiotu dostrzegliśmy bezpośrednie powiązania z działami, takimi jak dynamika i energia mechaniczna.

Ważnym aspektem edukacyjnym może być również budowanie przez uczniów własnego oprogramowania dla komputera lotu. 

Z naszej wiedzy wynika, że nie istnieje jeszcze podobne rozwiązanie dostosowane do warunków edukacyjnych.

Jako, że sam model rakiety, jak i cała reszta systemu jest wielokrotnego użytku, nasz projekt nie generuje odpadów i w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact