Opis Projektu

Projekt Biogazowni szkolnej to innowacyjna inicjatywa mająca na celu przekształcenie resztek jedzenia ze szkolnych stołówek w energię elektryczną, a produkty uboczne na wartościowy bionawóz. Poprzez zastosowanie procesu fermentacji organicznych materiałów, projekt ten promuje zrównoważone praktyki ekologiczne i edukuje uczniów na temat odnawialnych źródeł energii oraz cyklu życia organicznych substancji poprzez samodzielnie stworzony model.

 

Dodatkowo na podstawie biogazowni tworzymy autorskie konspekty lekcji przeznaczone dla uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz klas 1, 2 szkoły ponadpodstawowej.

 

Projekt opiera się na kilku głównych zasadach działania. Po pierwsze, codziennie zbierane są resztki jedzenia ze szkolnej stołówki, takie jak obierki warzyw, skorupy owoców i inne pozostałości organiczne. Następnie te materiały są poddawane fermentacji w fermentorze, gdzie za pomocą bakterii beztlenowych przekształcają się w biogaz oraz bionawóz. Biogaz, głównie składający się z metanu i dwutlenku węgla, jest wykorzystywany do zasilania generatora, który produkuje energię elektryczną, natomiast pozostałości po procesie fermentacji są przetwarzane na wysokiej jakości nawóz organiczny, który może znaleźć zastosowanie w szkolnych ogrodach.

 

Projekt Biogazowni jest przeznaczony dla szkół, które pragną wprowadzić nowoczesne i ekologiczne rozwiązania do swojego środowiska. Jest to doskonała propozycja zarówno dla placówek o silnym zainteresowaniu ekologią, jak i dla tych, które chcą wzbogacić swoje programy nauczania o praktyczne aspekty nauk przyrodniczych.

 

Dodatkowo, na podstawie projektu stworzyłyśmy autorskie konspekty lekcji, które wyjaśniają zagadnienia z dziedziny biologii, chemii oraz fizyki, skupiając się na ich zastosowaniach praktycznych i ekologicznych.

 

Nasz projekt Biogazowni szkolnej w połączeniu z autorskim podręcznikiem nie tylko przyczynia się do osiągnięcia konkretnych celów ekologicznych, ale także wspiera szerokie spektrum działań związanych z promocją zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Działając w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju, nasza biogazownia ma potencjał zmienić sposób, w jaki myślimy o zarządzaniu odpadami i produkcji energii, kształtując bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszej planety

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact