Opis Projektu - edycja I

Status: Zakończone

Pan Stanisław czyli Szkoła w kosmosie

 

Projekt popularno-naukowy „Pan Stanisław – szkoła w kosmosie” realizowany był w Gimnazjum nr 1 przez koordynatorkę 3LAB, podczas jej pracy w Lęborku przez trzy lata począwszy od września 2013 roku  . Dlaczego Pan Stanisław? Bo nazwa LEM została już zarezerwowana dla pierwszego polskiego satelity wyniesionego na orbitę. W programie brali udział uczniowie, którzy we wrześniu 2013 roku znaleźli się w klasie pierwszej gimnazjum oraz naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych. Projekt wspierany był technologicznie przez firmę Microsoft. Głównym założeniem projektu było skonstruowanie we współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych satelity i wyniesienie go w przestrzeń kosmiczną w celu analizy problemu usuwania śmieci z orbity. W ciągu trwania projektu realizowano szereg działań mających na celu przygotowanie uczniów do spotkań z naukowcami i współuczestniczenia w budowie satelity. Do najważniejszych przeprowadzonych działań należą;

 • obserwowanie planet i gwiazd za pomocą teleskopów
 • udział w telekonferencji NASA dotyczącej misji Cassini
 • wizyta w instytucie sejsmologicznym Instytutu Geofizyki i Polskiej Akademii Nauk
 • zwiedzanie przenośnego planetarium znajdującego się w Książu
 • udział w konkursie NASA
 • dwukrotne uczestniczenie w zajęciach w planetarium · założenie bloga projektu www.panstanislaw.edu.pl
 • obserwacja startu polskiego satelity LEM
 • uczestniczenie w transmisji online z pracownikami naukowymi CBK w Borówcu, transmisja organizowana była za pomocą platformy Eduscience
 • oglądanie online ISS ( Międzynarodowej Stacji Kosmicznej )
 • wysłanie życzeń urodzinowych z okazji 15 urodzin ISS
 • dwukrotne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych z projektowania i programowania robotów
 • Pan Stanisław – kosmiczny happening szkolny ( miejsce happeningu-szatnia szkolna )
 • spotkanie w CBK dotyczące budowy satelity
 • spotkanie online z sympatykiem projektu, który miał możliwość bezpośredniego kontaktu z Neilem Armstrongiem – pierwszym człowiekiem na księżycu
 • otrzymanie z NASA profesjonalnych materiałów dotyczących kosmosu, ekspozycja ich dla społeczności szkolnej
 • przygotowanie aplikacji związanych z eksperymentami będącymi celem misji
 • przygotowanie reflektorów, testowanie, naklejanie na ścianki
 • prace konstrukcyjne w zespołach; naukowcy – uczniowie na terenie Centrum Badań Kosmicznych
 • analiza materiału z teleskopu robiącego zdjęcia Ziemi
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Dniu Astronautyki
 • obserwacja gwiazd i planet przez teleskopy, zajęcia i wykłady dotyczące kosmosu
 • uczestnictwo w zajęciach z optyki falowej zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego
 • Glob at night – polowanie na gwiazdy
 • przeprowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę w temacie projektu
 • lot symulatorem myśliwca F-16
 • wycieczka do Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu – wizyta w obserwatorium składającym się z laboratorium czasu i częstotliwości, laboratorium Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz stacji laserowej
 • wykonanie modelu satelity
 • sprawdzanie retroreflektorów i wyrzutnika ogona
 • wyjazd do centrum Badań Kosmicznych w Warszawie
 • wykonywanie prób mikrobiologicznych z użyciem niesporczaków
 • próba balonowa
 • budowa  modelu satelity
 • stały kontakt z naukowcami uczestniczącymi w projekcie i szereg zajęć warsztatowych
 • wizyty w ośrodkach naukowych
 • współpraca z firmą komputerową Microsoft
 • prowadzenie na bieżąco i uatrakcyjnianie strony internetowej projektu

Cel główny projektu: znalezienie rozwiązania problemu utylizacji śmieci w kosmosie oraz wypromowanie polskiej edukacji na świecie. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów gimnazjum do stopnia umożliwiającego budowę satelity, oraz wysłanie go na orbitę. Satelita spełniać będzie pionierską rolę w próbach systemu deorbitacji. Nastąpi próba dokonania spowolnienia satelity przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia jakim jest ogon. „ Pan Stanisław” to pionierski projekt w dziedzinie „sprzątania śmieci”, testujący metodę usuwania śmieci z orbity.

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów z zakresu teorii optyki falowej, astronomii, popularno – naukowej wiedzy o kosmosie
 • wdrażanie przy pomocy Microsoft aplikacji niezbędnych do obsługi informatycznej projektu
 • rozwijanie uczniowskich pasji w zakresie eksperymentowania: podczas budowy prototypu satelity, prób balonowych wyniesienia satelity oraz prób ze spolaryzowanymi pryzmatami i folią polaryzacyjną
 • umożliwienie uczniom, za pomocą narzędzi Microsoft, bezpośredniego kontaktu z kadrą naukową CBK w formie spotkań indywidualnych oraz telekonferencji
 • uczestniczenie w wyjazdach dydaktyczno – warsztatowo – badawczych w celu konstruowania satelity oraz zapoznania się ze specyfiką pracy lasera
 • poszerzenie wiedzy uczniów o niesporczakach (modelowe mikroorganizmy stosowane do badań astrobiologicznych) oraz przeprowadzenie z ich użyciem eksperymentu balonowego
 • analiza problemu dotyczącego odpadów kosmicznych

Opis projektu - edycja II

“Pan Stanisław czyli szkoła w kosmosie”

Od wrzesnia 2016 do  grudnia 2019 roku czternastka uczniów Gimnazjum nr 1 w Lęborku (obecnie Szkoła Podstawowa w Lęborku) brała udział w II edycji szkolnego projektu popularyzującego wiedzę o Kosmosie “Pan Stanisław czyli szkoła w Kosmosie” autorstwa i koordynacji Anny Rzepy i Barbary Cieślak przy współpracy nauczycieli Gimnazjum nr 1, oraz naukowców, instytucji, fundacji, podmiotów prywatnych oraz przyjaciół młodzieży.

Na uwagę zasługuje fakt, że projekt jest kontynuacją I edycji z 2013 roku, realizowanej z uczniami rocznika 2000 r. Projekt był wielokrotnie nagradzany oraz przedstawiany na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Elementy projektu związane z popularyzacją wiedzy o kosmosie,  namierzaniem satelity PW SAT 2 oraz misją w habitacie kosmicznym i oraz promocją tej misji w ESA realizowane były we współpracy z uczniami III LO w Gdyni. Dodatkowo uczniowie obydwu szkół mieli możliwość spotkania się na warsztatach z zespołem PW SAT 2 w Warszawie.

II edycja projektu ze względu na specyfikę, związaną z faktem, że został stworzony na potrzeby kręcenia filmu dokumentalnego “Nieletni inżynierowie”  firmy Mediolia,  została podzielony na dwie sekcje;

a) popularno – naukową, w skład której wchodziła:

 • Symulacja misji księżycowej “Youth for the moon” w habitacie Lunares. Była to pierwsza w Europie Edukacyjna Misja Kosmiczna, autorstwa dr. Agaty Kołodziejczyk (pracującej podczas trwania eksperymentu w Europejskiej Agencji Kosmicznej)
 • Współpraca z zespołem Pani Inny Uwarowej PW SAT 2, w ramach której uczniowie mogli zbudować prosty model żagla, korzystając ze wskazówek naukowców z Politechniki Warszawskiej
 • Próba stratosferyczna w Centrum Badan Kosmicznych w Borowcu i testowanie modelu żagla (za proces odpowiadali: Pan Paweł Lejba Kierownik Centrum Badan Kosmicznych w Borówcu, Maciej Jakimiec Fundacja Copernicus Project, Grzegorz Daszykowski PW SAT2)
 •  Budowa zaawansowanej infrastruktury oraz  namierzanie radiowe satelity PW- SAT 2, po wysłaniu go na orbitę.

b) fabularną realizowaną na potrzeby filmu zawierającą:

(Pierwsze trzy szkolenia sekcji fabularnej organizowane były przez kpt. Mirosława Orzeszka ze Szkoły Morskiej w Gdyni)

Wszystkie działania popularyzatorskie jak i związane częścią fabularną, były możliwe tylko z jednego powodu, młodzi ludzie mieli niewiarygodne szczęście trafiając na wszystkich tych, którzy podzielili się z nimi swoja pracą i przede wszystkim ofiarowali im swój wolny czas.

Przepięknie dziękujemy Wszystkim wymienionym przyjaciołom młodzieży.

Za pomoc w przygotowaniu grafik, materiałów brandingowych oraz filmów dziękujemy Adrianowi Stawickiemu.

Bardzo dziękujemy Lucynie Racis, Izie Woszczyło, Iwie Arendt, Kasi Kurzydło, Wiesławie Rutkiewicz za pomoc, wsparcie oraz wysoką etykę zawodową.

Ania Rzepa i Basia Cieślak

 

Status: Zakończony

Zespół I edycja

Opieka naukowa i merytoryczna:

 • Anna Rzepa – w trakcie trwania projektu nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Lęborku, od stycznia 2017 współpracująca z III LO w Gdyni, obecnie pracownia innowacji III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Ambasador ESERO
 • Barbara Cieślak – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku

Członkowie projektu:

 • Gwiazda Jakub
 • Halas Agata
 • Jankowski Sebastian
 • Kafarski Michał
 • Kardas Ewa
 • Kos Jakub
 • Koszałka Paweł
 • Krefft Kordian
 • Łukaszewicz Michał
 • Malek Radosław
 • Nastaj Radosław
 • Pawelczyk Jakub
 • Pierkarski Jakub
 • Pobrucki Michał
 • Sawoniuk Przemysław
 • Schulz Błażej
 • Stolarczyk Marcin
 • Walkusz Jakub
 • Walkusz Jonatan
 • Wardyn Aleksander
 • Warmbier Karol
 • Węgrzynek Jakub
 • Zaręba Paweł
 • Zieliński Krzysztof
 • Drewczyński Aleksander

Zespół II edycja

Opieka naukowa i merytoryczna:

 • Anna Rzepa – w trakcie trwania projektu nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Lęborku, od 2017 w III LO w Gdyni, obecnie pracownia innowacji III Liceum
  Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Ambasador ESERO
 • Barbara Cieślak – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku
  Film: “Nieletni inżynierowie” Mediolia (Aleksandra i Mirosław Skowron)

Członkowie projektu:

 • Agata Steciuk
 • Amelia Mielewczyk
 • Kacper Dąbrowa
 • Filip Erni
 • Dobrosław Knut
 • Klaudia Majewska
 • Emiliya Negrya
 • Milena Nema
 • Szymon Malek
 • Piotr Tasior
 • Kinga Kuczwalska
 • Alicja Gajda
 • Agnieszka Miks

Osoby Wspierające i Eksperci edycja I

Osoby wspierające:

 • Maciej Barański – Dyrekcja Gimnazjum nr 1
 • Andrzej Płocharski -Nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Adrian Stawicki – Absolwent Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Ignacy Rejmak – Nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Izabella Woszczyło – Nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Lucyna Racis -Nauczycielka geografii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Iwy Arendt – Nauczycielka biologii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Katarzyna Kurzydło – Nauczycielka j. niemieckiego Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Eksperci:

 •  Tomasz Zawistowski w trakcie projektu kierownik programu Brite.pl, pracownik Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie,
  obecnie Creotech
 • dr Paweł Lejba – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu
 • Maciej Jakimiec – Prezes Fundacji Copernicus Project
 • Inna Uwarowa – koordynatorka projektu PW SAT 2
 • dr Adam Nawrot – fundacja for Science
 • dr Krzysztof Zawierucha – UAM Poznan
 • Tomasz Kozar –  Microsoft
 • dr Agata Kołodziejczyk – UJ Kraków
 • Sylwia Frączkowska – Microsoft

Osoby Wspierające i Eksperci edycja II

Osoby wspierające:

 • Grażyna Ruszkowska – Dyrekcja Gimnazjum nr 1
 • Ewa Magott  -Dyrekcja Społecznego Gimnazjum Językowego
 • Adrian Stawick – Absolwent Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Ignacy Rejmak – Nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Izabella Woszczyło – Nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Lucyna Racis -Nauczycielka geografii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Iwy Arendt – Nauczycielka biologii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
 • Katarzyna Kurzydło – Nauczycielka j. niemieckiego Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Eksperci:

 • Tomasz Zawistowski w trakcie projektu kierownik programu Brite.pl, pracownik Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie,
  obecnie Creotech
 • dr Paweł Lejba – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu
 • Maciej Jakimiec – Prezes Fundacji Copernicus Project
 • Inna Uwarowa – koordynatorka projektu PW SAT 2
 • Grzegorz Daszykowski PW SAT 2 /współpraca z uczniami, osoba pozyskana
  przez p. Skowron/
 • Michał Gumiela PW SAT 2 /namierzanie radiowe satelity/
 • Matt Harasymczuk –  w trakcie trwania projektu pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej, obecnie szef wyszkolenia
  astronautów Analog Astronaut Training Center
 • dr Agata Kołodziejczyk – Autor i koordynator misji “ Youth for the moon”w trakcie
  projektu pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej, obecnie dyrektor do spraw naukowych Analog Astronaut
  Training Center
 • kpt. ż.w. Alfred Naskręt – Dyrektor Szkoły Morskiej Gdyni
 • kpt. mar. Mirosław Orzeszek  -Instruktor nurkowania, pracownik naukowy Szkoły Morskiej w Gdyni
 • Dariusz Mankiewicz  – Koordynator “Per radio ad Astra”
 • Morski Klub Łączności SZKUNER

Nagrody i wyróżnienia podczas trwania projektu

1.  Laureat ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą” –   Nowa Era / zespół 
2.  Laureat ( I miejsce ) Ogólnopolski Konkurs Inzynierii Kosmicznej „ Cansat w systemie canduino  CBK Warszawa  

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 

3.  III miejsce zespołowo „ Cansat w systemie canduino  CBK Warszawa 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 

4.  III miejsce w konkursie na stworzenie aplikacji konkursowej  z zastosowaniem obliczeń z chmury w systemach kosmicznych – „ Near Space”  Microsoft – Adrian Stawicki 
5.  Wyróżnienie ( 5 miejsce) 

– Iteraktywny produkt IT – promocja i branding projektu 

Akademia Morska Szczecin Adrian Stawicki 
6.  Wyróżnienie w kategorii wkład i zaangażowanie w tworzeniu kosmicznych projektów edukacyjnych  Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa – Anna Rzepa 
7.  Wyrazy uznania oraz podziękowanie Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mirosław Struk za wkład i zaangażowanie e edukację popularyzującą kosmos  Marszałek Województwa Pana Mirosława Struk 

Burmistrz Miasta Leborka – W. Namyśak 

Zastępca burmistrza Miasta p. Alicja Zajaczkowska– Anna Rzepa/ Barbara Cieślak 

8.  Laureat ogólnoświatowy – uzyskanie w USA międzynarodowego tytułu Expert Educators Microsoft  Microsoft – (  zaliczenie do grona 800 najbardziej innowacyjnych nauczycieli na świecie) 

Anna Rzepa/Barbara Cieślak 

9.  Podziękowanie za pomoc przy projekcie „Subiective time perception in extrem enviroments  Europejska Agencja Kosmiczna 

Anna Rzepa/ Barbara Cieślak 

10 .  Podziekowanie za organizację  i udział w pierwszej w Europie edukacyjnej misji „ Yoth for moon” organizowanej z Europejską Agencja Kosmiczną  ESA/ Space Garden 

Anna Rzepa/ Barbara Cieslak 

11.  Wygrana w konkursie aplikacyjnym na tytuł Ambasadora „ESERO” – projektu popularyzującego kosmos, Europejskiej Agencji Kosmicznaej  ESA/CNK/ Anna Rzepa 
12.   Udział w komitecie doradczym ESERO  Anna Rzepa 

Załączniki i Linki

Edycja II:

Prezentacja podsumowująca działania projektowe, przygotowana przez uczennicę Gimnazjum nr 1 w Lęborku – Agatę Steciuk: pdf

 1. Osoby współpracujące pdf
 2. Harmonogram pdf
 3. Nagrody jakie otrzymał projekt/Konferencje pdf
 4. Prezentacja pdf

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact