1 lutego 2024 Julia Madeja

Dzisiaj Jutro Pojutrze

Uczennice naszej szkoły i działaczki 3LABu wpadły na genialny pomysł poszerzenia wiedzy o AI wśród uczniów, nauczycieli a nawet dyrektorów szkół.

Dzisiaj Jutro Pojutrze

Opis pomysłu

Celem jest stworzenie serii interaktywnych wykładów o sztucznej inteligencji (AI) dla sektora edukacji (skupiamy się na nauczycielach, dyrektorach oraz uczniach szkół ponadpodstawowych). Planujemy również napisać raport, który będzie podsumowaniem prezentacji i study guidem, dzięki czemu nasi odbiorcy po zakończeniu spotkania, otrzymają skondensowaną wiedzę, notatki oraz przewodnik, jak korzystać z modeli sztucznej inteligencji dostępnych w internecie. Widzimy ogromny problem braku wiedzy na temat sztucznej inteligencji, która rozwija się w zatrważającym tempie. Nie zatrzymamy rozwoju AI i jej wpływu na edukację. Uważamy, że umiejętność korzystania z niej jest konieczna. Coraz więcej uczniów używa tej technologii. Sądzimy, że powinny powstać regulacje dotyczące korzystania AI w szkole. Dlatego też stworzymy kodeks etyki AI w edukacji, skoncentrowany na etycznym korzystaniu z technologii w szkołach. Chcemy osiągnąć zrozumienie, akceptację i efektywne wykorzystanie AI, szczególnie docierając do nauczycieli i uczniów. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych oraz uświadamianie o roli i zagrożeń AI w edukacji.

Plan działania

Zamierzamy współpracować z ekspertami (takimi jak prof. Andrzej Dragan, prof. Włodzisław Duch, prof. Aleksandra Przegalińska, prof. Jacek Rumiński, prof. Zdzisław Brodecki). Uzyskać rzetelną wiedzę (m.in. analizując podcasty, tutoriale, wywiady z ekspertami, szkolenia, wykłady, wpisy w internecie w czasie rzeczywistym) i na jej podstawie stworzyć prezentację/wykład/szkolenie, które będziemy przedstawiać na spotkaniach m.in. z nauczycielami. Dodatkowo chcemy napisać raport, rozwijający informacje zawarte w prezentacji. Mamy również w planach, opracowanie uniwersalnego szkolnego kodeksu korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji (AI) przez uczniów w szkołach. Wszystkie nasze produkty (know-how szkolenia, raport oraz uczniowski kodeks etyki AI) będą stworzone tak, aby były implementowane w innych placówkach.

Miejsce i czas realizacji

 1. Pozyskanie wiedzy od ekspertów (m.in prof. Andrzej Dragan, prof. Włodzisław Duch, prof. Aleksandra Przegalińska, prof. Jacek Rumiński, prof. Zdzisław Brodecki). – czas rzeczywisty 
 2. Analiza podcastów, tutoriali, wywiadów z ekspertami, szkoleń, wykładów i nowinek o AI.  – czas rzeczywisty 
 3. Sprawdzanie wiarygodności źródeł, testowanie narzędzi AI dostępnych w internecie. – czas rzeczywisty 
 4. Wybór informacji, narzędzi, które chcemy przedstawić. –  listopad 2023 
 5. Opracowanie szkolenia i raportu. – grudzień 2023
 6. Kontakt z wydziałami oświaty (miasta Gdynia i Słupsk w celu przeszkolenia dyrektorów szkół). – grudzień 2023
 7. Szkolenie rady pedagogicznej w III LO Gdynia. – według harmonogramu rad pedagogicznych 
 8. Szkolenia zespołów klasowych. – grudzień 2023/styczeń 2024
 9. Stworzenie kodeksu etycznego korzystania z AI przez uczniów. – grudzień/styczeń 2024
 10. Promowanie projektu na skale ogólnopolską. – styczeń/luty 2024
 11. Przeprowadzanie szkoleń w różnych szkołach, placówkach oświatowych, centrach edukacji w całej Polsce. – styczeń/czerwiec 2024

Korzyści dla uczniów

Kompetencje twarde – uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Tego jak działa, jak z niej korzystać, jakie niesie za sobą zagrożenia i korzyści, jak wpływa i wpłynie na świat. 

Kompetencje miękkie – umiejętności zarządzania czasem, pracy zespołowej, zbierania i weryfikowania informacji/źródeł, pisania w stylu formalnym oraz prezentacji przed publicznością. 

Pracę podzieliłyśmy na dwie podgrupy.

Szczególny plan podziału pracy:

 1. Pozyskanie wiedzy od ekspertów. – wszyscy
 2. Analiza podcastów, tutoriali, wywiadów z ekspertami, szkoleń, wykładów i nowinek o AI.  – wszyscy
 3. Sprawdzanie wiarygodności źródeł, testowanie narzędzi AI dostępnym w internecie. – wszyscy
 4. Wybór informacji, narzędzi które chcemy przedstawić. – grupa 1
 5. Opracowanie szkolenia – 1
 6. Opracowanie raportu. – wszyscy
 7. Szkolenie rady pedagogicznej w III LO Gdynia – 1
 8. Szkolenia zespołów klasowych. – 1
 9. Stworzenie kodeksu etycznego korzystania z AI przez uczniów. – grupa 2
 10. Przeprowadzanie szkoleń w różnych szkołach, placówkach oświatowych, centrach edukacji w całej Polsce. – 1

Wykorzystanie grantu

 1. Opłacenie kosztów związku z uczestnictwem w wykładach specjalistów poruszających tematy sztucznej inteligencji, co pozwoli nam poszerzyć wiedzę w tym zakresie.
 2. Wykupienie płatnych narzędzi AI w celu lepszego przeanalizowania ich i ogólnego podniesienia poziomu tworzonej przez nas pracy. —>  np.: ChatGPT-4, Canva Pro, Midjourney.
 3. Opłacenie kosztów związanych z zaproszeniem specjalistów na nasze wykłady, w roli jednego z prezenterów. Zdecydowanie zwiększy to wartość i poziom naszego projektu.
 4. Opłacenie kosztów związanych z wypożyczeniem dodatków wizualizujących potencjał i poziom sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach, takich jak np. Foka Paro – terapeutyczny robot, Spot – robotyczny pies. 
 5. Opłacenie kosztów transportu i zakwaterowania w celu przeprowadzania szkolenia na terenie całej Polski.
 6. Opłacenie promowania na social media.

Elementy unikatowe

Nie ma na rynku podobnego w pełni darmowego szkolenia, które w tak szczegółowy, holistyczny i jednocześnie przejrzysty sposób przybliża tematykę sztucznej inteligencji (AI). Projekt przełamuje schematy edukacji w szkołach. Uczniowie (pokolenie cyfrowe) wcielają się w rolę ekspertów i przekazują zdobytą wiedzę nauczycielom (pokoleniu analogowemu).

PREZENTACJA:Małgorzata Rutkowska, Zuzanna Rudziks, Zuzanna Jończyk, Hanna Kuźmitowicz,
RAPORT: Olga Kowalczyk, Marta Majewska, Maja Kozłowska, Aniela Dlouchy

Gratulujemy dziewczynom i życzymy im oraz ich projektowi jeszcze więcej sukcesów.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact