11 maja 2022 Anna Rzepa

Podwójny sukces w konkursie „Młody Innowator”

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Jury XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora 2021/2022 przyznało III miejsce w kategorii Liceum uczniom: kl. III (Alan Soliński, Mateusz Pietrzak,
Szymon Januszek) za projekt „”Rakieta z kontrolą wektora ciągu – pakietedukacyjny dla szkół średnich” przygotowany pod kierunkiem mgr Anny Rzepy.
a
uczniowie Jan Łubiński (kl. III), Bartosz Kostarczyk (kl. III), Robert Miśkiewicz (kl.
III) uzyskali również tytuł laureata konkursu „Młody Innowator 2021/2022”
otrzymując NAGRODĘ SPCEJALNĄ PREZES FSNT-NOT za projekt „ExtremeBox” przygotowany pod kierunkiem mgr Anny Rzepy, Jakuba Zdroika, Adama Nawrota.

 

Chcielibyśmy bardzo podziękować – p. Emilii Cyrockiej za konsultacje w sprawie podstawy programowej, Pani Marcie Mąkosie za pomoc w przepływie finansów oraz Radzie Rodziców za pomoc finansową.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact