Sponsorzy

Jit Team
Rotor

Opiekunowie naukowi projektu

p. Mariusz Pułas Pelixar Opieka merytoryczna nad modułem inżynieryjnym
p. Jakub Targoński Uniwersytet Gdański Opieka naukowa nad modułem inżynieryjnym
dr Aleksandra Zgrundo Uniwersytet Gdański Opieka naukowa nad modułem astrobiologicznym

 

Osoby wspierające

p. Maciej Jakimiec Copernicus Project
p. Jakub Zdroik Uniwersytet Gdański
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact