Stworzony przez członków i członkinie projektu Future Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad, którymi od zawsze kierowaliśmy się we wszystkich projektach, ale teraz zostały one spisane w jednym dokumencie. Określono w nim m.in. zasady dyskusji, komunikacji, pracy zespołowej, relacji między członkami zespołów projektowych oraz poprawnego korzystania z zapożyczonych materiałów.

Cały dokument podzielony jest na cztery rozdziały: komunikacja i relacje, intencje, wolność ekspresji i prawa autorskie. Każda jego część w wyczerpujący sposób pokazuje jakimi zasadami powinniśmy się kierować w naszych projektach, dzięki czemu nasza praca będzie jeszcze bardziej owocna.

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Etycznym którym kierujemy się w całym 3LABie!

Kodeks Etyczny [pdf]

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact