Harmonogram projektu zawiera wszystkie ważniejsze wydarzenia i prace wraz z datami i zaangażowanymi osobami.

Wersja PDF: tutaj

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact