16 kwietnia 2024 Julia Kobylska

Warsztaty wolontariackie dla klas pierwszych 

15.04 z inicjatywy uczniowskiego projektu Volumeeter realizowanego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii odbyły się warsztaty prowadzone przez znakomitą psycholożkę, panią Joannę Folejewską. Pani Joanna przybliżyła uczniom temat wolontariatu i wskazała różne miejsca, w których młodzież może realizować się charytatywnie .

Serdecznie dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy na social media projektu Volumeteer:

 https://www.instagram.com/volumeteer.project?igsh=MXFidjBjY2VhdzBkag%3D%3D&utm_source=qr 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact