Naukowy sukces Diany Serjant i Kornelii Wieczorek w finale polskiej edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – ,,Odkrycia”

Od 5 do 6 kwietnia 2024 w Centrum Nowych Technologii w Warszawie odbywał się finał polskiej edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców. Spośród 366 zgłoszonych prac badawczych, jedynie 18 najlepszych dostało się do finału ogólnopolskiego, a wśród nich znalazła się praca autorstwa członkiń zespołu 3LAB.

,,Odkrycia” to interdyscyplinarny konkurs naukowy, w którym od ponad 25 lat prezentowane są najbardziej obiecujące projekty uczniów z całej Polski.  Prace zgłoszone do konkursu są poddawane recenzji i ocenie przez największe autorytety naukowe w kraju.

Diana i Kornelia stworzyły innowacyjny nawóz, ,,Rhziobiotic”, niepowodujący eutrofizacji wód i umożliwiający kontrolę etylenu u roślin

Autorki podkreślają, że miały na celu nie tylko stworzenie produktu komercyjnego, ale i również ochronę wód powierzchniowych przed skutkami spływów obszarowych z pól uprawnych. Podjęcie takiego rodzaju eksperymentu wymagało poświęcenie i zaangażowania. Produkt uzyskany w wyniku badań w postaci bio-nawozu ma potencjał aplikacyjny.

Jesteśmy niesamowicie dumni i życzymy dziewczynom dalszych sukcesów!

Autorka tekstu: Julia Kobylska

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact