14 kwietnia 2024 Julia Madeja

Earth Rescue Challenge Water Edition – wykłady w Krakowie

Projekt Earth Rescue Challenge Water Edition polega na ochronie zasobów wodnych i wykorzystania do tego technologii satelitarnych. Uczniowie naszej szkoły zaangażowani w projekt (Dasha Gelata, Kinga Wysocka, Alex Petit, Damian Jasinowski, Maksymilian Dobrowolski) w ostatnich dniach wzięli udział w wykładach w Krakowie.

Wykładowcy:

Dr inż. DOROTA PIERRI z zamiłowania i z zawodu jest hydrogeologiem i geochemikiem. W swoich badaniach naukowych, prowadzonych w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH w Earth Rescue Challenge – Water Edition 2024 spacefdn.com Krakowie, skupia się głównie na transformacjach środowiskowych w terenach silnie skażonych, a głównym polem badawczym są dawne Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy. Aktualnie zajmuje się badaniami stan mikrobiologicznego zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb doboru biologicznych metod remediacyjnych. Jest kierownikiem Laboratorium Hydrodynamicznego AGH.

MARTA MILCZAREK jest geografem, absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalnościach: geoinformatyka i teledetekcja oraz geomorfologia. Od 10 lat pracuje w Centrum Badań Kosmicznych PAN w zespole Centrum Informacji Kryzysowej. W swojej codziennej pracy zajmuje się przetwarzaniem obrazów satelitarnych oraz rozpowszechnianiem wiedzy na temat możliwości technik satelitarnych. Przygotowuje mapy i analizy łącząc różne dane geoprzestrzenne przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS) na potrzeby zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności. Brała udział w opracowaniu programu szkoleniowego i prowadziła warsztaty z podstaw teledetekcji satelitarnej i GIS oraz ich wykorzystania dla instytucji związanych z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną środowiska.

TOMASZ FURTAK pracuje na co dzień w dziale Data Science w firmie CloudFerro. Specjalizuje się w analizach przestrzennych z wykorzystaniem danych satelitarnych oraz ma dużą wiedzę w dziedzinie WebGIS. Jego obowiązki obejmują implementację projektów związanych z danymi obserwacji Ziemi oraz monitorowanie danych EO dla potrzeb raportowania.

Dr ANNA ŁOSIAK jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, geolożka planetarna, specjalizująca się w badaniach powierzchni Marsa i kraterów uderzeniowych na Ziemi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej, stażystka w Lunar and Planetary Institute będącym instytutem badawczym przy NASA w Houston. Koordynatorka składu sędziowskiego ERC Science oraz projektantka MarsYardu – toru, na którym odbywają się zawody łazików biorących udział w European Rover Challenge – konkursie organizowanym przez Europejską Fundację Kosmiczną.

ŁUKASZ WILCZYŃSKI – prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej i pomysłodawca jej sztandarowego projektu European Rover Challenge. Od 20 lat upowszechnia wiedzę o sektorze kosmicznym. Autor książki i artykułów o historii eksploracji kosmosu. Prelegent na międzynarodowych konferencjach m.in. TEDx czy IAC. Ekspert ds. sektora kosmicznego w czołowych mediach. Laureat nagrody Tiuterra Crystal wręczanej osobistościom sektora kosmicznego (obok m.in. Elona Muska i b. szefa NASA Charlesa Boldena).

Wykłady były bardzo inspirujące i pomogły im jeszcze lepiej zrozumieć temat obrazowania satelitarnego oraz ochrony środowiska wodnego.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact