4 kwietnia 2024 Anna Rzepa

Ekipa z 3 LAB w Earth Rescue Challenge – Water Edition

Miło nam poinformować, ze zespół Alexa, Daszy, Maxa, Kingi i Damiana został zakwalifikowany do konkursu:

Earth Rescue Challenge

Projekt Earth Rescue Challenge – Water Edition   pokazuje jak dzięki satelitom monitorującym Ziemię, korzystać z danych satelitarnych, aby zarządzać zasobami wodnymi.

https://spacefdn.com/earth-rescue-challenge-water-edition-pl/

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact