3 marca 2024 Julia Madeja

3Class – Bezpieczna Platforma Dla Nauki

W obliczu wymogów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, szczególnie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), zespół prawny 3Class  w ,którego skład wchodzą: Adam Piórek, Maria Mydlarska i Kiara Stempień ,podjął starania, aby zapewnić, że platforma działa w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W ramach ich działań, mieli przyjemność współpracować z Inspektorami Ochrony Danych z odpowiednich urzędów. Dzięki tej współpracy, mogli zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Jednym z kluczowych kroków, jakie podjęli, było sporządzenie umów powierzenia oraz dostosowanie się do wymogów określonych w artykułach 13 i 14 RODO. Oznacza to, że użytkownicy platformy są poinformowani o sposobach, w jakie ich dane są przetwarzane oraz jakie prawa im przysługują w związku z tym przetwarzaniem.

W dalszym ciągu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i klarowności działania platformy, sporządzili regulamin korzystania z 3Class. Regulamin precyzyjnie określa, do czego służy platforma oraz jakie korzyści mogą odnieść jej użytkownicy mając pewność, że ich dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

W dążeniu do stworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego środowiska nauki, 3Class podejmuje ciągłe wysiłki w celu dostosowania się do zmieniających się przepisów i standardów. Priorytetem całego zespołu 3Class  jest zapewnienie użytkownikom korzystania z platformy w sposób bezpieczny i efektywny.

Autorka artykułu: Julia Kobylska

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact