2 lutego 2024 Julia Madeja

Prezentacja na temat sztucznej inteligencji „Dziś, Jutro, Pojutrze” w Słupsku

Prezentacja na temat sztucznej inteligencji „Dziś, Jutro, Pojutrze”, jaka odbyła się dziś w ratuszu i była dedykowana m.in. dyrektorom i nauczycielom słupskich jednostek oświatowych, jest koordynowana przez Panią Annę Rzepę, Panią Annę Czernihowska – Tymoszyk i uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni:

  1. Prezentacja “Dzisiaj, Jutro, Pojutrze”

Autorki prezentacji: – cz.1

Zuzanna Jończyk, Hanna Kuźmitowicz, Zuzanna Rudziks, Małgorzata Rutkowska

 

  1. Uczniowski Kodeks Etyki Użytkowania SI

Autorki i autorzy Kodeksu etyki: – cz.2

Jan Adach, Anna Bernat, Lena Maria Czerwińska, Aniela Dlouchy, Nikodem Geraszek, Julia Hintz, Olga Kowalczyk, Maja Kozłowska, Magdalena Kraszewska, Anna Michalak, Marianna Skowronek

 

  1. Raport dotyczący użytkowania SI w sektorze edukacji

Autorki i autorzy Raportu: – cz.3

Anna Bernat, Lena Maria Czerwińska, Aniela Dlouchy, Nikodem Geraszek, Julia Hintz, Olga Kowalczyk, Maja Kozłowska, Marta Majewska, Anna Michalak, Marianna Skowronek

Sztuczna inteligencja ma coraz większy wpływ na nasze życie, nie tylko cieszy się popularnością, ale także budzi ogromne zainteresowanie i chęć zrozumienia jej złożoności. Otwiera przed nami nowe, fascynujące możliwości. Badania Uniwersytetu Harvarda wskazują, że dzięki niej możemy zwiększyć wydajność i jakość naszej pracy nawet o 40%. Rosnące uzależnienie od systemów sztucznej inteligencji niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Sztuczna inteligencja może znacznie zmienić na nasze życie – na lepsze lub na gorsze. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak działają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz jaki wpływ mogą mieć na różne aspekty naszego życia codziennego.
Fot. UM
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact