14 grudnia 2023 Anna Rzepa

FUTURE – Wykład o sztucznej inteligencji na Radzie Pedagogicznej III LO w Gdyni

Ekipa 3LAB w składzie Hanna Kuźmitowicz, Zuzanna Rudziks, Zuzanna Jończyk i Gosia Rutkowska przeprowdziły wykład pod tytułem„Today, tomorrow, the day after tomorrow”, rozpoczynając tym nowy projekt.

Dnia 7.12.23 wykład zostanie przeprowadzony również dla Dyrektorów Słupskich szkół.

Bardzo dziękujemy SPILNO Gdynia za wypożyczenie foki PARO.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact