5 grudnia 2023 Julia Madeja

Dron Singo

Aktualne metody zbierania danych dotyczących zmiany bilansu masy lodowców są zarówno kosztowne, jak i nieefektywne. Naukowcy są zmuszeni do manualnego pomiaru ilości śniegu na lodowcu, co niesie ze sobą skrajne niebezpieczeństwo. Ponadto modele oparte na tych danych, służące do prognozowania podniesienia się poziomu oceanów, są uznawane za skrajnie niedokładne. Ta kwestia dotyka miliony ludzi na całym świecie.

Chociaż istnieją nieinwazyjne metody badań na powierzchni śniegu, ich zastosowanie jest obarczone znacznymi kosztami i wymaga dużo czasu. W odpowiedzi na te wyzwania, grupa uczniów z Gdyńskiej Trójki w składzie Jan Mikołajczyk,Robert Miśkiewicz, Maksymilian Balicki,Paweł Skrzypkowski ,postanowiła opracować drona wyposażonego w radar, który ma za zadanie mierzyć wysokość śniegu w zasięgu kilkunastu kilometrów od stacji badawczej. Dzięki takiemu podejściu, dron o nazwie Singo ma dostarczyć precyzyjne dane, umożliwiające poprawę dokładności modeli przewidujących zmiany w wysokości wód oceanicznych. To z kolei pozwoli lepiej przygotować się na skutki zmiany klimatu. Innowacyjność projektu Singo polega na połączeniu autonomicznego lotu drona z pomiarami wysokości śniegu za pomocą lekkiego radaru. Jest to bezcenne narzędzie dla naukowców, którzy dzięki niemu mogą uzyskiwać kilkadziesiąt tysięcy pomiarów dziennie, a nie tylko w kilkunastu punktach na lodowcu w ciągu roku. Taka zmiana ilości pomiarów ma znaczący wpływ na dokładność rozpoznawania czasowych zmian akumulacji śniegu oraz na lepsze obliczanie bilansu lodowców. To z kolei umożliwi doskonalenie modelowania wzrostu poziomu oceanów, co jest kluczowe dla długoterminowych inwestycji, prognozowania katastrof i monitorowania niebezpiecznych zjawisk.

Twórcy projektu mają na celu stworzenie produktu, który zainteresuje szeroką grupę naukowców, stawiając ich w centrum uwagi poprzez zastosowanie metody Design Thinking. Dzięki temu chcą opracować rozwiązanie, które nie tylko będzie użyteczne, ale również ekonomicznie opłacalne. Zespół ma świadomość ograniczeń budżetowych zespołów badawczych, dlatego Singo ma być dostępny dla różnych grup, nawet tych o najmniejszych możliwościach finansowych. Ostatecznym celem jest zmierzenie wpływu projektu poprzez analizy, które wykorzystują dane zebrane za pomocą drona Singo.

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact