6 listopada 2023 Prot Panufnik

Anna Rzepa – nauczycielka III LO w Gdyni wybrana NAUCZYCIELEM POMORZA

W sobotę 14. października br. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Z okazji obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Pomorskiego specjalnymi DYPLOMAMI oraz statuetkami GRYFA POMORSKIEGO „za zaangażowanie w tworzenie samorządu na Pomorzu, za wspólną wytężoną pracę dla dobra wspólnego i rozwoju regionu” zostało wyróżnionych ponad 40 osób, które wniosły w ostatnich 25 latach wielki wkład w rozwój edukacji na Pomorzu (byli ministrowie, byli kuratorzy, byli oraz obecni działacze oświatowych związków zawodowych, byli oraz obecni nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także samorządowcy z Pomorza odpowiedzialni za edukację w swoich gminach, powiatach i miastach).

Ostatnią i najważniejszą częścią Gali było ogłoszenie wyników ósmej edycji KONKURSU „NAUCZYCIEL POMORZA”. Spośród zgłoszonych do Konkursu kandydatek i kandydatów z całego woj.pomorskiego kapituła Konkursu wyłoniła 10 finalistek i finalistów. Najlepszą nauczycielką POMORZA okazała się PANI ANNA RZEPA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Pani Anna Rzepa z wykształcenia biolog, chemik, design menagment  inspiruje uczniów działając w stworzonej przez siebie PRACOWNI INNOWACJI 3-LAB, współpracującej z wieloma instytucjami naukowymi, kulturalnymi i uczelniami oraz prowadzonej razem z kilkoma nauczycielkami i kilkudziesięcioma uczniami i uczennicami III LO w Gdyni . W gdyńskiej Trójce jest nauczycielem designu oraz działa w Pracowni Naukowej. Jest inicjatorką wielu projektów społecznych, obywatelskich i naukowych (m.in. koordynacja budowy drona stratosferycznego, stworzenie wielu mniejszych i większych wynalazków i usprawnień technicznych, zdalne korepetycje dla uczniów z różnych regionów Polski, pomoc uczniom i nauczycielom z ukraińskiego liceum w Winnicy).

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact