30 sierpnia 2023 Anna Rzepa

Lwów – Gdynia

 

 

 

W ramach programu „Pomagamy dzieciom i młodzieży Ukrainy” fundacja United All podjęła się projektu “Ukojenie Dzieci Wojny”. 

 

Fundacja zorganizowała dwutygodniowy obóz wypoczynkowy dla 75 dzieci z miast Żytomierz i Winnica, których rodzice pełnią służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Organizacja obozu byłaby nie możliwa bez udziału uczennicy naszej szkoły, kierownika projektu Siergieja Geleta, jego córki wolontariuszki Daszy Geleta oraz Pani Anny Rzepy, nauczycielki III LO w Gdyni oraz  koordynatorki rady programowej projektu.  Zaangażowani w projekt byli również m.in. Krzysztof Jankowski (dyrektor ZSP nr 3 w Gdyni), Anna Romanova (dyrektor LO nr 7 w Winnicy), Fundacja Благодійний Фонд „Справжні Українці, Aneta Marczak (przedstawicielka Spilno i UNICEF, Gdynia) oraz Konrad Chmiel (komendant Obózu „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie).  

     

Celem wycieczki było tworzenie pozytywnych wspomnień i ucieczka od stresujących sytuacji czasów wojennych. W ramach obozu dzieci i młodzież zwiedzili m.in gdański rynek oraz Muzeum Miasta Gdynia. Mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach w centrum nauki Eksperyment. 

 

Dla uczestników obozu były to bardzo produktywne i wesołe 2 tygodnie. Radość sprawiały im zorganizowane przez opiekunów atrakcje oraz możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami w ciekawszy sposób. 

Dzięki projektowi dzieci mogły choć na chwilę zapomnieć o realiach codziennego życia i cieszyć się w pełni dzieciństwem. 

 

     Fundacja UA wyraża głęboką wdzięczność wszystkim partnerom i pomocnikom, których wysiłki przyczyniły się do pomyślnego zrealizowania projektu. W imieniu dzieci i ich rodziców znajdujących się na froncie, fundacja składa serdeczne podziękowania za istotny wkład we wsparcie młodzieży ukraińskiej. 

Źródła: https://www.unitedall.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/blog-pomagamy-dzieciom/projekt-ukojenie-dzieci-wojny?fbclid=IwAR38ZsIx-NyQDx4iNgXA-67REdnK8fpQpjS5KiIYpAHEge8vrmpA91PyG-4 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact