29 maja 2023 Janek Górecki

Wyróżnienie w konkursie CanSat dla zespołu Bubble z 3LAB

Zespół BUBBLE z Pracowni Innowacji 3LAB pod opieką Pani Anny Rzepy otrzymał wyróżnienie w Konkursie CanSat 2023. Drużynę z III LO opieką ekspercką podczas pracy nad projektem objęli drArtur Szkop z Polskiej Akademii Nauk,  Pan Mariusz Pułas – konsultacje dotyczące budowy dronów i prof. Paweł Doerffer z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Gdańskiej.

 

Skład drużyny:

Dasha Geleta – lider zespołu, system odzyskiwania
Kinga Wysocka – PR, system odzyskiwania
Jan Gogulski – badanie i opis aerozoli atmosferycznych, elektronik
Stanisław Kosk – budowa i projekt 3d, elektronik
Antoni Klejman – programista, elektronik
Alan Soliński – elektronik, projekt 3d

Zaprojektowany przez młodzież CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:uczą się poprzez doświadczanie,

  • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
  • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
  • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

Ocenie jury podlegają raportowane postępy prac, praca zespołów podczas kampanii startowej oraz prezentacje finałowe.

źródło informacji o CanSat:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/artykul-204

, , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact