18 maja 2023 Anna Rzepa

Sukces olimpijski w Olimpiadzie Innowacji Technicznych

Gratulujemy sukcesu Finalistom i Finalistkom Olimpiady Innowacji Technicznych!

Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

Dianie Serjant i Kornelii Wieczorek w projekcie:

RHIZOBIOTIC – innowacyjny i ekologiczny nawóz kontrolujący stężenie etylenu w roślinach

Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

Robertowi Miśkiewiczowi, Janowi Mikołajczykowi oraz Skrzypkowskiemu Pawłowi  w projekcie:

ICEDRON

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact