29 marca 2023 Anna Rzepa

Legenda polskiego wywiadu w III LO w Gdyni

 

Refleksje uczniów po spotkaniu z generałem Gromosławem Czempińskim

24. lutego gościliśmy w naszej szkole wyjątkową osobę – generała Gromosława Czempińskiego, członka wywiadu i kontrwywiadu, szczególnie znanego z dowodzenia Operacją Samum, a także ze współtworzenia formacji GROM.

Oprócz działalności dyplomatycznej i wywiadowczej, poznaliśmy także inne aspekty życia naszego prelegenta, który opowiedział nam również o sobie w roli ojca, wspierającego syna chorującego na zespół Downa.

Pan Gromosław Czempiński zaczął swą opowieść od wydarzeń ze swojej młodości. Dowiedzieliśmy się m.in., że nie był najposłuszniejszym uczniem i studentem. W tamtym okresie wyróżniał się swoją pasją, jaką było lotnictwo. Zdolności w tym kierunku, znacznie przewyższały predyspozycje jego rówieśników, co stało się także przyczyną dość niebezpiecznych podniebnych wyczynów. Zbytnią brawurę powstrzymał dopiero wypadek kolegi, który stał się punktem zwrotnym i uświadomił Panu Czempińskiemu, że przez nierozwagę można zbyt wiele stracić.

Nasz Gość, w trakcie opowieści o swojej młodości, wiele razy wspominał o wytrwałości w dążeniu do celu. Dość szybko odnalazł w sobie zainteresowanie wywiadem. Dostanie się w jego struktury nie należy jednak do najłatwiejszych. W przypadku generała, ta droga prowadziła przez ówczesną milicję, do której został zwerbowany, a później poprzez szkołę przeznaczoną do przygotowywania przyszłych szpiegów. Co ciekawe, już tam używano fałszywych nazwisk. Oczywiście w międzyczasie nie brakowało wyzwań i potyczek. Czas spędzony w owej szkole, również przyczynił się do zauważalnych zmian w życiu przyszłego generała. Bezsprzecznie ważnym momentem było jego uczestnictwo w konkursie lotniczym. W gazecie ukazało się wówczas jego prawdziwe nazwisko. To był bardzo ciężki moment, w którym Pan Gromosław Czempiński musiał dokonać wyboru i zrezygnować ze swojej wielkiej pasji.

W okresie między szerzej znaną operacją Samum, a początkami działalności w wywiadzie, również miało miejsce wiele interesujących zdarzeń w życiu naszego wyjątkowego prelegenta. Z jednej strony zawiódł on zaufanie człowieka (dzięki któremu w ogóle znalazł się w wywiadzie), a z drugiej – odnosił niebagatelne sukcesy, będące dużym zaskoczeniem dla jego otoczenia. Między innymi w krótkim czasie po rozpoczęciu pracy w zawodzie, zastępował przez pół roku rezydenta, robił to na tyle dobrze, że oddział, którym zarządzał, funkcjonował dokładnie jak powinien. W tamtym okresie, przyszły generał pracował w wielu różnych miejscach świata, pnąc się po szczeblach kariery.

Wszystkie te sytuacje i doświadczenia doprowadziły Pana Gromosława Czempińskiego do dowodzenia wspomnianą już, tajną operacją Samum, polegającą na bardzo ryzykownej ewakuacji amerykańskich szpiegów z Iraku (na tyle niebezpiecznej, że jedynie polski wywiad zdecydował się na udzielenie pomocy). Akcja została zrealizowana poprzez zdobycie polskich paszportów dla przebywających tam agentów ze Stanów Zjednoczonych. Pomimo wszelkich trudności, takich jak śmierć Irakijki, bez której niemożliwa byłaby realizacja zadania, operacja zakończyła się powodzeniem. Przez odniesiony sukces, rząd USA przekonał państwa Zachodu, by umorzyły połowę z 33 mld dolarów długu z czasów PRL oraz przekazał pomoc materialną dla jednostki GROM, którą później generałowie Czempiński i Petelicki stworzyli ze śmietanki polskich służb. To właśnie dzięki nim powstała obecnie siejąca postrach tajna struktura.

Z historii przedstawionych przez naszego gościa, można wyciągnąć wiele wniosków. Bardzo ważne jest, by szanować siebie i nie ryzykować zdrowiem lub życiem dla brawury lub chęci pochwalenia się umiejętnościami. Pozornie nieszkodliwe działania mogą przynieść opłakane skutki, do których lepiej

nie dopuszczać. Równie ważne jest też dążenie do swoich celów. Bez tego możemy liczyć jedynie na szczęście w kwestii rozwoju, a warto starać się o optymalne wykorzystanie swoich możliwości. Nie można jednak zapominać o swojej rodzinie, która zdaniem generała jest zdecydowanie najważniejsza, gdyż mimo poświęceń i trudów, to właśnie do niej możemy wrócić niezależnie od wszystkiego.

Gościem, dzięki któremu mogło sie odbyć spotkanie i który również uczestniczył w spotkaniu był wieloletni przyjaciel uczniów oficer Grom mjr Paweł Muszyński, bardzo dziękujemy Panau Pawłowi za mozliwość spotkania z Panem generałem a Panu Generałowi za niesamowity czas i arcyciekawą prelekcję.

 

Marta Majewska oraz Natalia Skalska

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact