17 marca 2023 Wojciech Kuberka

3LAB partnerem CEECIR

 

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że 3LAB został partnertem konferencji CEECIR – Central and Eastern European Conference on Interdisciplinary Reaserch, podczas której doświadczenie znanych przedstawicieli środowiska akademickiego spotyka się z ambicjami studentów zagranicznych uczelni.

Inicjatywa ta ma na celu promowanie interdyscyplinarnych badań związanych z Europą Środkowo-Wschodnią wśród międzynarodowej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z większą ilością informacji na temat konferencji poprzez media społecznościowe:

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact