10 marca 2023 Jan Andrzejuk

Testy łączności radiowej mikrosatelity CanSat

9 marca 2023 roku członkowie zespołu CanSat BUBBLE z Pracowni Innowacji 3LAB przeprowadzili testy łączności radiowej w zaprojektowanym mikrosatelicie CanSat. Otrzymaliśmy informację, że mimo tego, że nasi młodzi konstruktorzy nie posiadali wszystkich niezbędnych części i musieli je zastąpić prowizorycznymi, to udało się im uzyskać zasięg prawie 2 km na otwartej przestrzeni! Poniżej widać odcinek na którym odbywały się próby.

W skład zespołu projektującego mikrosatelitę CanSat wchodzą: Dasza GeletaJan Gogulski, Stanisław Kosk, Alan Soliński i Antoni Klejman ( z LO im. Staszica w Warszawie).

Bożena Chmielińska

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact