10 marca 2023 Janek Górecki

Dotarła kolejna pomoc dla Ukrainy

Dzięki wspólnej inicjatywie Międzyszkolnego Komitetu Pomocy Ukrainie, złożonego z gdyńskich szkół:  Szkoły Podstawowej nr 34 w GdyniSzkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni i III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni udało się zorganizować transport z materiałami plastycznymi, kolorowankami i zestawami do pracy kreatywnej, które trafiły do ukraińskich dzieci, spędzających czas w schronach podczas nalotów.

Razem z transportem powyższych materiałów plastycznych, zawiezionych przez pana Siergieja Geletę, zostało dostarczonych także 12 specjalistycznych  powerbanków solarnych dla walczących w Ukrainie żołnierzy, przekazanych przez Fundację Chrześcijańską „Czas dla rodziny”.

, , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact