9 marca 2023 Anna Rzepa

Znajdź przestrzeń i 9 wyrazów – metamorfoza przez Julkę Jasieńską przestrzeni szkolnej

„Na tym korytarzu znajduje się 9 wyrazów reprezentujących cechy ludzi tworzących 3LAB – Pracownię Innowacji w naszej szkole, która
mieści się za tymi drzwiami. Przekonaj się czy masz w sobie cechy przydatne w przeprowadzaniu projektów znajdując je wszystkie.”

Julia Jasieńska

 

Inspiracja: Wassily Kandinsky
Podziękowania za wsparcie i konsultacje dla: Tomasz Pietrzak, Anna Rzepa, Mateusz Pietrzak, Alan Soliński, Szymon Januszek, Kamil Jakubowski, Magdalena Woyciechowska.

Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Pietrzakowi za montaż instalacji.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact