28 lutego 2023 Janek Górecki

Projektowanie mikrosatelity CanSat

Uczniowie Zespołu BUBBLLE z Pracowni Innowacji 3LAB projektujący mikrosatelitę CanSat  przystąpili do testów. Otrzymaliśmy od nich następującą informację:

“27 lutego 2023 przeprowadziliśmy testy opadania wykorzystując swoją technologię otwieranych skrzydeł. Nasze urządzenie nie będzie posiadało spadochronu tylko 4 skrzydła, które otworzą się po opuszczeniu rakiety/drona i będą miały spowolnić opadanie. Dzisiejsze próby pokazały, że ten sposób jest dobry. Zrzuciliśmy go z wysokości około 8 metrów 3 razy. Niestety za 3 razem wylądował on na lampie …”

Zespół BUBBLE tworzą uczniowie: Dasza Geleta, Jan Gogulski, Stanisław Kosk, Alan Soliński i Antoni Klejman (z LO im. Staszica w Warszawie).

Czym jest projektowany przez młodzież CanSat?

To sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:uczą się poprzez doświadczanie,

  • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
  • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
  • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

Ocenie jury podlegają raportowane postępy prac, praca zespołów podczas kampanii startowej oraz prezentacje finałowe.

obrazek wyróżniający i źródło informacji o CanSat:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/artykul-204

 

, , , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact