27 lutego 2023 Karolina Kozikowska

Raport Future

model projektu Future: Witold Petrulis

Raport podsumowujący projekt Future można zobaczyć tutaj.

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact