23 lutego 2023 Jan Andrzejuk

Wizyta uczniów SP w Lęborku i projekt CanSat

22. lutego 2023 r. Pracownię Innowacji 3 LAB odwiedzili uczniowie SP nr 3 z Lęborka. Goście usłyszeli od swoich starszych kolegów i koleżanek wiele ciekawostek z zakresu fizyki i astronomii oraz wysłuchali prezentacji na temat działającej w naszej szkole Pracowni Innowacji 3LAB. Z kolei zespół BUBBLE przedstawił swój bieżący projekt – tworzoną przez siebie mikrosatelitę i opowiedział o międzynarodowym konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej – CanSat. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Bożena Chmielińska

Prezentacja dla SP3 z LęborkaPrezentacja dla SP3 z LęborkaPrezentacja dla SP3 z Lęborka

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact