20 lutego 2023 Anna Rzepa

Nasi uczniowie w II etapie konkursu CAN SAT

Jest nam miło poinformować, że zespół BUBLLE z III LO w składzie Dasza Geleta, Jan Gogólski, Stanisław Kosk, Alan Solinski oraz Antoni Klejman ( z LO im. Staszica w Warszawie) zakwalifikowało się do II etapu konkursu inżynieryjnego CanSat.

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Celem konkursu jest:

  • zaprojektowanie i zbudowanie minisatelity typu CanSat, o wielkości i kształcie zbliżonym do puszki po napoju
  • możliwość przejścia przez wszystkie etapy rzeczywiste goprojektu kosmicznego: od zdefiniowania celów misji, przez zaprojektowanie minisatelity CanSat, uwzględnienie wszystkich głównych podsystemów obecnych na satelicie, budowę prototypu, przeprowadzenie testów, budowę Cansata w ostatecznej formie (tzw. „lotnej”), start misji, aż do analizy uzyskanych podczas lotu danych; włączając w to zarządzanie projektem jego finansowanie i promocję misji,
  • rozwój kompetencji STEM (science, technology, engineering, mathematics) uczniów oraz ich umiejętności związanych z pracą projektową.

https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact