2 lutego 2023 Anna Rzepa

Innowacyjne technologie w kryminalistyce oraz psy w służbie. Wykład Pana Piotra Kondrakiewicza

 12 stycznia 2023 roku w ramach projektu „Human”  odbył się wykład online – kom. mgr. inż Piotra Kondrakiewicza.

Tematy: Innowacyjne technologie w kryminalistyce oraz psy w służbie

W wykładzie brali udział uczniowie klasy II MYP oraz Pracowni Innowacji 3LAB

Kom. mgr inż. Piotr Kondrakiewicz pracował jako:

  • naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji
  • administrator Bazy Danych DNA w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
  • ekspert m.in. w zakresie funkcjonowania bazy danych DNA oraz osmologii, czyli działu kryminalistyki zajmującego się badaniem śladów zapachowych
  • specjalista Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego CLK
  • prowadził projekty takie jak np. szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii.

 

Panie Piotrze bardzo dziękujemy za interesujące i niecodzienne spotkanie z młodzieżą.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact