25 stycznia 2023 Janek Górecki

Wyjazd z pomocą do Winnicy w Ukrainie!

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, będącej reportażem filmowo-zdjęciowym z wyjazdu z pomocą zorganizowaną w grudniu dla szkoły w ukraińskiej Winnicy. Przyjazd “delegacji” z Polski, którą przyjęto z ogromnym entuzjazmem, był dla pracowników szkoły okazją do wspólnego spotkania się w tak licznym gronie po raz pierwszy od czasów pandemii. Przygotowano m.in. wzruszający występ dzieci w języku polskim i poczęstunek. Po pobycie w Winnicy w pamięci wracających do Gdyni pozostała niezwykła gościnność i serdeczność  społeczności winnickiej szkoły, niezłomnie zmagającej się z wojenną rzeczywistością. Osoby, które uczestniczyły w transporcie humanitarnym do Winnicy to Siergiej i Dasza Geleta oraz Anna Rzepa. Prezentację z pobytu w Winnicy można obejrzeć tutaj 

Kierujemy PODZIĘKOWANIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI GDYŃSKIEJ TRÓJKI za niezwykłe zaangażowanie w organizacji pomocy ukraińskiej szkole w Winnicy, m.in. przyniesienie darów i przygotowanie paczek świątecznych dla pracowników winnickiej placówki.

Dziękujemy za wsparcie w organizacji akcji: Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły, a w szczególności Paniom: Dorocie Lubiewskiej, Teresie Cybulskiej, Sławie Winiarskiej – Mielniczuk, Annie Duszak-Kletkiewicz, Panu Wiesławowi Górze oraz Rodzicom uczniów: Panu Siergiejowi Gelecie, Pani Ewelinie Mazur, Panu Rafałowi Smykowskiemu oraz Panu Jackowi Mierzejewskiemu.

Podziękowania należą się także naszym Uczniom – segregującym dary, pakującym i streczującym paczki oraz pomocnym przy załadunku darów, a w szczególności Darii Gelecie, Samorządowi Uczniowskiemu, członkom Zespołu 3LAB, wolontariuszom bibliotecznym, uczniom z internatu.

Swoje podziękowania kierujemy również do Urzędu Miasta Gdyni, a w szczególności do PaniBożeny Słowi oraz pracowników Wydziału Promocji za przekazanie dla winnickiej szkoły materiałów promujących nasze miasto.

Osobne podziękowania za wsparcie składamy także Panu Pawłowi Gołaszewskiemu oraz Panu Maksymilianowi.

Dary rzeczowe  i świąteczne paczki zawiezione do Winnicy przygotowało również II Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Lęborku – koordynator międzyszkolny Joanna Steciuk – Skucha organizując pomoc także:

  • ze  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku – koordynator Pani Barbara Cieślak, Pani Anna Zdończyk Knura,
  • ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku – koordynator Pani Aleksandra Briegmann
  • z Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku  – Pani Aleksandra Motas
  • z Chóru Parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku – “Dzieło Miłosierdzia”. 

W pomoc zaangażowali się również Pan Paweł Kudzia oraz Państwo Bronisław i Elżbieta Ślężak.

Szkolny Zespół Pomocy Ukrainie
Anna Rzepa, Bożena Chmielińska, Małgorzata Olszowa

, , , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact