12 grudnia 2022 Janek Górecki

Gdyńska Trójka dla szkoły w Winnicy!

CAŁA SPOŁECZNOŚĆ GDYŃSKIEJ TRÓJKI
Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!

Pięknie dziękuję za przekazanie, posegregowanie, wybranie, a także zapakowanie darów dla uczennic, uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli z Liceum nr 7 w Winnicy.

Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania,
Wiesław Kosakowski

Przez kilkanaście listopadowych i grudniowych dni trwała w gdyńskiej Trójce zbiórka darów dlaLiceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Oleksandra Suchomowskiego w Winnicy (Ukraina). W porozumieniu z ukraińską szkołą nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice z III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zakupili, zebrali i przygotowali do transportu m.in.: zimowe czapki, rękawiczki, skarpety, a także koce, karimaty, power banki solarne, baterie, świece, latarki, kosmetyki i środki higieny osobistej przydatne w sytuacji braku dostępu do wody. Wśród darów znalazł się także agregat prądotwórczy.

Przygotowanych zostało również ponad sto paczek świątecznych w ramach akcji „Nauczycielenauczycielom (z winnickiego liceum)”. Każda z paczek obok, szczególnie zimą potrzebnych rzeczy, zawierała drobne prezenty – akcenty świąteczne (kartki z życzeniami świąteczno-noworocznymi, upominki, kawę, herbatę…).

W piątek 16 XII 2022 r. zebrane przez III LO w Gdyni dary wraz z przywiezionymi paczkami rzeczowymi i świątecznymi z Zespołu Pomocowego z Lęborka zostały  zapakowane do półciężarówki – powinny dotrzeć niebawem do Winnicy. Zbiórka darów dla winnickiego liceum jest kolejną akcją pomocy III LO w Gdyni dla cywilnej ludności Ukrainy, która jest ofiarą napaści wojsk rosyjskich. Wcześniej społeczność gdyńskiej Trójki wsparła darami miasto Żytomierz.

W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie o współpracy pedagogicznej między Liceum №im. Oleksandra Suchomowskiego (z oddziałami prowadzącym naukę w języku polskim) w Winnicy, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. W ramach tej współpracy realizowane będą działania w zakresie poznania wspólnych korzeni społeczności obu liceów, budowania społeczeństwa obywatelskiego otwartego na innych ludzi w tolerancyjnej i nowoczesnej Europie na miarę wyzwań XXI wieku. Współpraca obejmować będzie wymianę doświadczeń pedagogicznych, inicjowanie tworzenie wspólnych programów wychowawczych i dydaktycznych, odkrywanie i rozwijanie wszelkich talentów młodzieży, inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć pozalekcyjnych (czas wolny od nauki). Planowana jest także edukacyjna wymiana młodzieży i nauczycieli z obu liceów.

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO w Gdyni

, , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact