2 grudnia 2022 Anna Rzepa

3 LAB na Konferencji Centrum Etyki Technologii

Jest nami miło poinformować, że 29.11 2022 dzięki uprzejmosci Pani Zofii Dzik oraz Pana Macieja Chonowskiego z Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites –  uczniowie i Absolwenci „Gdynskiej Trójki” zwiazani z Pracownią 3LAB, byli prelegentami na konferencji: ESG i etyka AI: sojusz dla zrównoważonej przyszłości. Podejścia, szanse, przeszkody .

Gdynską Trójkę jako prelegenci reprezentowali:

Wojciech Kuberka,  uczen 3 LO z prelekcją – Czy etyka w projektach innowacyjnych może być walutą?

Igor Rusiecki, absolwent  3LO, obecnie student Oceanotechniki Politechniki Gdanskiej – Future, a jak wyglada Present ?

Mateusz Mazurkiewicz, absolwent 3LO, absolwent  aeronautyki – TU Delft  Królestwo Niderlandów, obecnie student Autonomous Systems na DTU Kopenhaga Dania – System DETHRONE – projekt dla NATO

 

„Tematyka całego wydarzenia zwracała  uwagę na nowy trend polegający na ściślejszym powiązaniu celów zrównoważonego rozwoju z realizacją wymogów trustworthy AI. Ważnym elementem tego podejścia jest analiza ESG, która – obok przyszłego unijnego rozporządzenia AI Act – może stać się jednym z głównych mechanizmów gwarantujących realizację wymogów etyki AI przez dostawców i użytkowników sztucznej inteligencji.

Podczas konferencji polscy i zagraniczni eksperci przedstawią m.in. takie kwestie, jak:

  • zależności między unijnymi wymogami godnej zaufania AI a opracowanymi przez ONZ celami zrównoważonego rozwoju,
  • konieczność włączenia kryteriów SDG do audytów AI umożliwiających certyfikowanie tej technologii,
  • istniejące już dziś rozwiązania prawne sprzyjające realizacji godnej zaufania sztucznej inteligencji.
  • Jako keynote speaker na konferencji wystąpi dr Henrik Skaug Sætra – filozof z Østfold University College w Norwegii badający etyczne, polityczne i społeczne skutki nowych technologii oraz autor książki „AI for the Sustainable Development Goals”.W gronie prelegentów znajdą się także m.in.: dr Sergio Genovesi z Uniwersytetu w Bonn prowadzący badania w obszarze certyfikacji AI, dr Robert Sroka z Abris Capital Partners zajmujący się etyką AI i inwestowaniem ESG oraz Gabriela Wiktorzak, prawniczka z Bain specjalizująca się w unijnym prawie IT.– Etykę sztucznej inteligencji trzeba rozpatrywać w kontekście całego społeczno-technicznego ekosystemu, w którym funkcjonuje AI. Dzięki temu można z jednej strony trafniej oceniać poszczególne rozwiązania w tym obszarze, a z drugiej szybciej dostrzegać cechy wspólne różnych inicjatyw. Takie podejście od lat stanowi podstawę działania Instytutu Humanites, którego częścią jest Centrum Etyki Technologii. Dziś szczególnie ważne jest budowanie synergii miedzy etyką AI, zrównoważonym rozwojem a inwestowaniem ESG. To wszystko naczynia połączone – mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites i przewodnicząca Rady Programowej CET.Wydarzenie skierowane jest do liderów biznesu i administracji, których organizacje budują bądź wdrażają cyfrowe technologie, jak również do rozwijających je badaczy i programistów, a także prawników oraz etyków zainteresowanych nowymi technologiami.” https://www.humanites.pl/tag/cet/

 

Wykład odbywał się w ramach nowego projektu Pracowni 3LAB – HUMAN. Opiekunkami projektu są p. Anna Czernihowska – Tymoszyk oraz Anna Rzepa

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact