7 października 2022 Anna Rzepa

Mateusz Mazurkiewicz, roje dronów oraz Twitter holenderskiego ministra

Mateusz Mazurkiewicz – lider projektu dronowego 3SAT, który kończył  program BSc Aerospace Engineering na politechnice TU Delft w Holandii, i od  września rozpoczął studia magisterskie na kierunku Autonomous Systems na DTU w Danii, osiągnał niebywaly sukces.

Przez ostatnie miesiące miał przyjemność uczestniczyć w Project X, projekcie zorganizowanym przez NATO, w ramach którego pracował nad systemem zdecentralizowanego podejmowania decyzji dla rojów dronów, DETHRONE.

Project X był prezentowany podczas szczytu NATO w Madrycie.

Tweet minister obrony Holandii: https://twitter.com/DefensieMin/status/1542420108718575616?t=ZZXN-TR0h9W21FhVURfItw&s=08

Project X na stronie NATO: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191406.htm

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact