25 września 2022 Janek Górecki

Podziękowania dla społeczności Gdyńskiej Trójki

Od początku inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy cała społeczność gdyńskiej Trójki zaangażowała się w niesienie pomocy poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy w wywołanej przez Rosję wojnie.

Wczoraj, 12.09.2022, do III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP dotarło wyjątkowe podziękowanie dla całej szkolnej społeczności liceum – FLAGA UKRAINY z podziękowaniami podpisanymi przez żołnierzy ukraińskich.

Wraz z flagą nasza szkoła otrzymała również podziękowanie od Fundacji Dobroczynnej “Prawdziwi Ukraińcy” adresowane do zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy pracowników, uczniów, ich rodziców, absolwentów i przyjaciół III LO w Gdyni. Podziękowania (razem z flagą) zostały dostarczone do Gdyni przez Darię Geletę – pochodzącą z Ukrainy uczennicę III LO w Gdyni.

Przedsięwzięcia, które zostały zainicjowane, zorganizowane lub współorganizowane (od 24 lutego 2022) przez całą społeczność III LO w Gdyni  w ramach pomocy dla mieszkańców Ukrainy poszkodowanych w wyniku działań wojennych:

 • zbiórka lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego, a także z pomocą V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku – żywności, w tym 500 kg konserw,
 • zbiórka odzieży technicznej i środków higieny
 • przygotowanie dwóch transportów (ciężarówka) medykamentów oraz żywności do Winnicy oraz Żytomierza (Ukraina), w tym do szpitali w tych miastach,
 • zebranie i przekazanie ponad 30000 złotych na pomoc dla emigrantów wojennych z Ukrainy oraz ludności ukraińskiej przebywającej na terenach objętych wojną,
 • wsparcie (zdalne nauczanie) edukacji licealistów ze szkoły Winnicy w ramach pracowni szkolnej III LO 3LAB (projekt 3CLASS),
 • zapewnienie, przez kilka tygodni, zakwaterowania, w tym wyżywienia, w internacie III LO dla emigrantów wojennych, w tym kilku rodzin z małymi dziećmi (kilkadziesiąt osób),
 • stała opieka nad rodzinami z Ukrainy: pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, pomoc w zakresie spraw administracyjnych, socjalno-bytowych (kilkanaście osób),
 • pomoc w pozyskaniu od Polskiej Akcji Humanitarnej kart paliwowych umożliwiających bezpłatne tankowanie transportów humanitarnych na stacjach BP
 • przyjęcie do III LO w Gdyni 7 uczniów ze szkół średnich w Ukrainie,
 • organizacja i prowadzenie świetlicy, w III LO, dla dzieci-emigrantów wojennych.
 • opieka nad zwierzętami domowymi z Ukrainy (psy) po sprowadzeniu ich do Gdyni,
 • zorganizowanie, we współpracy z Fundacją parkrun Gdynia i Gdyńskim Centrum Sportu akcji “Biegiem dla Ukrainy”,
 • akcja “Zrzutka” (zbiórka pieniędzy dla obrońców Ukrainy).

, , , , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact