28 kwietnia 2022 Anna Rzepa

2 Projekty w Finale Olimpiady Innowacyjności i Wynalazczości

 

OLIMPIADA WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI 2022

FINALISCI – I MIEJSCE /POMOC DYDAKTYCZNA/

„RAKIETA Z KONTROLĄ WEKTORA CIĄGU” 

ALAN SOLIŃSKI, MATEUSZ PIETRZAK, SZYMON JANUSZEK

 

 

OLIMPIADA WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI 2022

FINALISCI – I MIEJSCE /ROZWIĄZANIE TECHNICZNE/

„3SAT2” 

JAKUB WYSOCKI, RADOSŁAW WAGA, EWAN COLIER, MATEUSZ KRÓL

 

Chcielibyśmy bardzo podziękować – p. Emilii Cyrockiej za konsultacje w sprawie podstawy programowej, Pani Marcie Mąkosie za pomoc w przepływie finansów oraz Radzie Rodziców za pomoc finansową.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact