25 kwietnia 2022 Janek Górecki

Apel o pomoc w zbiórce żywności

UCZNIOWIE, ICH RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI, PRACOWNICY, ABSOLWENCI
AIII LO w Gdyni

Dziękując za dotychczasowe, organizowane w naszej szkole udane akcje pomocy Ukrainie, wierzymy, że także tym razem społeczność naszej szkoły odpowie z podobnym zaangażowaniem na apel o pomoc w kolejnej zbiórce żywności. Prosimy o przynoszenie suchego prowiantu i konserw pakowanych w metalowe puszki (fale uderzeniowe po wybuchach niszczą opakowania szklane) i pozostawianie produktów od najbliższego poniedziałku 25. kwietnia do piątku 29. kwietnia przy punkcie “ksero”/portierni szkoły. Zebrana żywność przewieziona zostanie kolejny raz przez jednego z rodziców naszej uczennicy.

Społeczność III LO w Gdyni wielokrotnie wykazała się wsparciem i wielkim zaangażowaniem organizując pomoc dla broniącej się Ukrainy. Oprócz zbiórki na potrzeby rodzin przebywających w Polsce, zorganizowano 3 akcje pomocy medycznej i humanitarnej bezpośrednio skierowane na tereny Ukrainy: do Winnicy, szpitala w Żytomierzu oraz dla broniącego swojej ojczyzny Wojska Obrony Terytorialnej. Szczegółowy opis tych działań został przedstawiony na stronie internetowej naszej szkoły:
https://www.lo3.gdynia.pl/2022/03/28/pomoc-dla-obroncow-winnicy-w-ukrainie/
https://www.lo3.gdynia.pl/2022/03/12/nasza-pomoc-dotarla-do-winnicy-i-zytomierza-w-ukrainie/
https://www.lo3.gdynia.pl/2022/03/03/gdynska-trojka-solidarna-z-rodzinami-z-ukrainy/

Sztab Pomocowy przy III LO w Gdyni

, , , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact