13 kwietnia 2022 Karolina Kozikowska

3CLASS dla uczniów dotkniętych konfliktem na Ukrainie

Zapraszamy uczniów dotkniętych konfliktem w Ukrainie do skorzystania z oferującej darmową pomoc edukacyjną platformy 3 CLASS. Licealiści oraz absolwenci III LO w Gdyni chętnie pomogą w nauce ukraińskim uczniom. Wsparcie edukacyjne koordynowane jest przez nauczycieli. Uczniowie chcący skorzystać z darmowych lekcji online, będą łączeni z wolontariuszami pomagającymi w nauce z wybranych przedmiotów oraz w zajęciach zrozumienia języka polskiego. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest zgłoszenie przez rodzica/opiekuna. Zapraszamy do rejestrowania się za pomocą linku: https://www.3class.net/uczniowie.php?key=3classdlaukrainy
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact