20 marca 2022 Janek Górecki

Podziękowania z Winnicy i Żytomierza

Z objętych działaniami wojennymi Winnicy i Żytomierza w Ukrainie dotarły do nas podziękowania za otrzymane wsparcie organizowane przez naszą szkołę. Dzięki temu mamy pewność, że nasza pomoc dotarła na miejsce, a wspólne działania zakończyły się sukcesem. Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu i kontaktom taty naszej uczennicy.

4. marca, w piątkowej akcji zostały przygotowane i wysłane do Winnicy paczki zawierające leki bez recepty, cewniki, strzykawki, środki dezynfekujące, opatrunkowe i higieniczne. W nocy wysłano je konwojem z pomocą humanitarną do szkoły w Winnicy, przy której powstał szpital.
Z kolei dzień później, w sobotę 5 marca dotarły do nas materiały z pomocą medyczną od mieszkańców Miasta Lęborka dla szpitala w Żytomierzu. Uczniowie z internatu naszej szkoły,szybko zabezpieczyli i opisali paczki przed przekazaniem darów do dalszego transportu .   

Sztab pomocowy w III LO w Gdyni kieruje szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu działań:  

  • Paniom Agnieszce Nurek i Ewelinie Mazur oraz Panu Jackowi Ochocińskiemu z Prezydium Rady Rodziców 
  • Państwu Beacie i Andrzejowi Denis – właścicielom Apteki św. Alberta w Gdyni 
  • uczniom klasy I MYP i wychowawczyni – Pani Sylwii Tarale (klasa zrezygnowała z funduszy przeznaczonych na pójście do kina i przekazała je na zakup leków)
  • uczniom, którzy bezpośrednio pomagali w przygotowaniu do wysyłki paczek – przyniesienie medykamentów z apteki: Marcel Mazur i Mikołaj Kowalski, pakowanie i zabezpieczanie paczek do Winnicy: Mateusz Król, Krzysztof Łanoch, Wiktor Gawroński i Dominik Drożak, zabezpieczenie, oznaczenie paczek dla szpitala w Żytomierzu: Kinga Kuzia, Jan Fromm i Kamil Korolczuk,
  • pracownikom administracji szkolnej – Paniom: Dorocie Lubiewskiej, Teresie Cybulskiej i Oldze Rentflejsz 
  • mieszkańcom Lęborka za zebrane i przekazane materiały pomocy medycznej,
  • Policji z Komendy Miejskiej w Gdyni,
  • Panu Maksymilianowi (anonimowo), 
  • całej społeczności III LO w Gdyni, która dostarczała materiały pierwszej potrzeby dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

koordynatorzy: Anna Rzepa, Małgorzata Olszowa i Bożena Chmielińska 

, , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact